x

Artimųjų informavimo apie COVID-19 sergančio paciento būklę tvarka

Ligoninėje gydomo COVID-19 paciento artimieji patiria natūralų susirūpinimą dėl ligonio sveikatos būklės ir nori apie ją gauti kuo išsamesnę informaciją. Remdamiesi sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nustatėme naują bendravimo su COVID-19 ligonių artimaisiais tvarką.

  • Ne reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje esančio COVID-19 paciento artimasis medikams gali skambinti kiekvieną dieną nuo 12 iki 14 val. Jei iš esmės pasikeičia ligonio sveikatos būklė, paciento artimąjį ligoninės darbuotojas informuoja telefono numeriu, kurį nurodė pacientas.
  • Reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje gulinčio paciento artimiesiems informacija teikiama, jei sveikatos būklė iš esmės pasikeičia (pablogėja arba ligonis perkeliamas į kitą skyrių ar pervežamas į kitą gydymo įstaigą), darbuotojai artimąjį apie tai informuoja 2 val. laikotarpyje.

Kaip ir anksčiau, konfidenciali informacija apie COVID-19 liga sergančio paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą teikiama vienam paciento artimajam.