x

Administracinė informacija

Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo LSMU Kauno ligoninėje tvarka

Kontaktinis asmuo:
Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovas
Saulius Tvirbutas
Mob. +370 686 546 17

LSMU Kauno ligoninės veiklos sritys

Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams bei gerinti jų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, integruojant Ligoninėje ir Universitete sukauptą šiuolaikinį studijų, mokslo ir klinikinės praktikos ir kitą potencialą.

11. Ligoninės pagrindinės veiklos sritys:
11.1. asmens sveikatos priežiūra;
11.2. integruotas su klinikine praktika sveikatos priežiūros specialistų rengimas;
11.3. moksliniai tyrimai;
11.4. ekonominė ir ūkinė veikla;
11.5. kitos įstatymų nedraudžiamos veiklos, susijusios su Ligoninės tikslų įgyvendinimu,
vykdymas.
12. Ligoninė gali dalyvauti studijų vykdyme.
13. Įstatymų nustatytais atvejais Ligoninė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir
kitų teises aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). Ligoninė privalo turėti visas licencijas
(leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Tarybos ir Medicinos etikos komisija

Alfredas Bagdonas, Vidaus ligų skyriaus vedėjas;

Artūras Špucis, Chirurgijos skyriaus (Hipodromo g. 13) gydytojas chirurgas;

Audronė Naruškevičienė, Slaugos valdymo tarnybos slaugos koordinatorė;

Daiva Laurinavičienė, Dokumentų valdymo skyriaus vadovė;

Darius Varaškevičius, Vaikų ligų klinikos Vaikų skubios pagalbos ir konsultacijų centro vadovas, intensyviosios terapijos gydytojas;

Diana Beatričė Tvarijonienė, Neurologijos II skyriaus vedėja;

Gražina Karalevičienė, Priėmimo ir skubios pagalbos centro vadovė, vidaus ligų gydytoja;

Kastytis Grigonis, Dienos chirurgijos I skyriaus gydytojas ortopedas traumatologas, Operacinių I skyriaus gydytojas konsultantas ortopedijai traumatologijai;

Linas Martinaitis, Chirurgijos skyriaus (Hipodromo g. 13) gydytojas chirurgas;

Rima Dragūnienė Priėmimo ir skubios pagalbos centro Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus (Hipodromo g.13) bendrosios praktikos slaugytoja;

Saulius Davainis, Socialinės veiklos skyriaus vadovas.

 • Danguolė Jankauskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė;
 • Odeta Vitkūnienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė;
 • Prof. Alvydas Unikauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Vidaus ligų klinikos profesorius;
 • Prof. Vita Lesauskaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Geriatrijos klinikos vadovė;
 • Prof. dr. Virginija Adomaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos vadovė;
 • Mindaugas Šlapikas, Ligoninėje veikiančių profesinių sąjungų atstovas, Chirurgijos klinikos gydytojas chirurgas.
 • Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas, generalinis direktorius;
 • Prof. dr. Diana Žaliaduonytė, direktorė medicinai;
 • Prof. dr. Saulius Sadauskas, direktoriaus medicinai pavaduotojas;
 • Justinas Dzidzevičius, direktoriaus medicinai pavaduotojas;
 • Prof. Gytė Damulevičienė, Geriatrijos skyriaus vedėja;
 • Doc. Tomas Biržietis, filialo ,,P. Mažylio gimdymo namai“ vadovas;
 • Prof. Auksė Mickienė, infekcinių ligų gydytoja;
 • Prof. Donatas Venskutonis, vadovas intervencinei medicinai;
 • Joana Dambrauskienė, Studentų ir rezidentų koordinatorė;
 • Rūta Nutautienė, Terapijos klinikos vadovė;
 • Aistė Čikotienė, Neurologijos skyriaus vedėja;
 • Aušra Puzienė, gydytoja anesteziologė – reanimatologė;
 • Benas Sakalauskas, gydytojas gastroenterologas;
 • Ramunė Mazaliauskienė, Psichiatrijos klinikos vadovė;
 • Daiva Pažėrienė, Reabilitacijos klinikos vadovė;
 • Vaidas Gudonavičius, gydytojas chirurgas;
 • Bernadeta Zykienė, gydytoja otorinolaringologė;
 • Dr. Lina Urbietė, Slaugos klinikos vadovė;
 • Kastytis Grigonis, gydytojas konsultantas ortopedijai traumatologijai;
 • Andrius Ališauskas, vidaus ligų gydytojas;
 • Doc. Alfredas Bagdonas, Vidaus ligų skyriaus vedėjas;
 • Irena Šidiškienė, Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vedėja;
 • Daiva Stanienė, Odos ir venerinių ligų poliklinikos vedėja;
 • Doc. Laima Jankauskienė, Kardiologijos skyriaus vedėja.
 • Slaugos tarybos pirmininkė: Karolina Uknevičiūtė, Terapijos klinikos Neurologijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja.
 • Diana Žaliaduonytė – direktorė medicinai;
 • Marija Žeruolienė – direktorė slaugai;
 • Erika Jasukaitienė – direktoriaus slaugai pavaduotoja, išplėstinės praktikos slaugytoja;
 • Gražvydė Masiliūnienė – direktoriaus slaugai pavaduotoja;
 • Aistė Aukštuolienė – Terapijos klinikos, vidaus ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorė;
 • Jolanta Mačienė – Diagnostikos klinikos, Patologijos skyriaus vyresnioji patologijos technologė-administratorė;
 • Laima Stanionienė – Psichiatrijos klinikos, Psichosomatinio skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorė;
 • Kristina Stiklickienė – Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos centro vyresnioji slaugytoja-administratorė;
 • Kristina Kučinskaitė – Terapijos klinikos Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorė;
 • Ilona Kaminskienė – Chirurgijos klinikos Chirurginės infekcijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja;
 • Aušra Šilkauskienė – Vaikų ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • Edita Aleksandravičienė – Infekcinių ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • Alma Palubinskienė – Vaikų ligų konsultacinės poliklinikos vyresnioji slaugytoja;
 • Ilona Joneliūnienė – Akušerijos ginekologijos skyriaus vyresnioji akušerė;
 • Jovita Polikauskienė – Anesteziologijos II skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • Reda Jakštienė – P. Mažylio gimdymo namų vyresnioji akušerė;
 • Jovita Raslavičienė – Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • Daiva Gluoksnytė – Ortopedijos traumatologijos II skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • Irena Tavgenienė – Naujagimių skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • Rasa Jaskutėlėnienė – Kardiologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja.
 • Aina Adomaitytė, Psichiatrijos klinikos medicinos psichologė;
 • Audronė Naruškevičienė, Slaugos valdymo tarnybos slaugos koordinatorė;
 • Diana Milonienė, Fizinės medicinos ir reabilitacijos II skyriaus vedėja;
 • Donata Asatiani, Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe skyriaus vadovė;
 • Jonas Andriuškevičius, Dienos chirurgijos skyriaus vedėjas;
 • Rita Butylkina, Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė;
 • Saulius Sadauskas, direktoriaus medicinai pavaduotojas.

Darbo užmokestis

LSMU Kauno ligoninė
2023 metai
Pareigų pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 2023 metai
vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato
Administracija 2190 2228 2117 2194
Gydytojai 2388 2854 2490 3088
Slaugytojai 1893 1824 1949 1905
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1556 1538 1562 1583
Kitas personalas 971 989 1025 1049
Iš viso: 1714 1780 1767 1868

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Toyota Avensis EFU 494
Toyota Auris HON 207
Toyota Corolla HRD 114
Toyota Camry LIN 251
Ford Tourneo FZP 452
Renault Master FUR 447
Peugeot Partner JFC 069
Fiat Doblo HNT 686
Mazda 5 DGO 733
Nissan Note FUN 071
VW Transporter FGN 655
VW Transporter TKB 119
Ford Transit JTF 459
Ford Transit KNP 976
Mitsubishi outlander HPT 089
Mitsubishi outlander HPN 038
VW Transporter EEC 428
Ford transit EZV 647
Renault Espace ACR 148
VW Transporter ARE 139
MB Vito JUJ 622
Renault Master MDM412
Opel Astra EA4725
VW Multivan EA5567
Škoda Oktavia L LLJ763
Ford Transit City MDA353
Toyota Proace City MDY769

Apdovanojimai ir paskatinimai

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės darbuotojams skirtų padėkų skaičius:
2019 m. skirtos padėkos – 31
2018 m. skirtos padėkos – 18
2017 m. skirtos padėkos – 25
2016 m. skirtos padėkos – 16

Konsultavimasis su visuomene

Ligoninė konsultacijų su visuomene šiuo metu nevykdo.

Informaciją apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos konsultacijas galite rasti čia https://sam.lrv.lt/lt/konsultavimasis-su-visuomene

Lėšos veiklai viešinti

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) viešai ir neatlygintinai šios sistemos naudotojui teikiami duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis) ir jų veiklą – valdymą, dalyvius, veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones, padarytus rimtus profesinius pažeidimus, gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų) ir jų šaltinius, kiti duomenys ir informacija apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.