x

Vykdomi projektai

Įgyvendinančioji institucija Projekto numeris / kodas (jei taikoma) ir pavadinimas LSMU KL statusas Įgyvendinimo laikotarpis Finansavimas (bendras), EUR LSMU KL Projekto vadovas
(ir/ar kitas koordi-nuojantis asmuo)
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos

08.1.3-CPVA-V-601-01-0001 „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje“ Vykdytojas 2019 09 –
2022 04
4.967.363,23 Helga M. Kauzonė/
Alius
Jaskūnas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos

08.1.3-CPVA-V-612-01-0014 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ LSMU Kauno ligoninėje“ Vykdytojas 2018 05 –
2021 07
827.337,93 Alius
Jaskūnas
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

Daugiau informacijos

09.4.2-ESFA-V-715-05-0001
„LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“
Partneris 2018 09 –
2022 09
4.447.248,29 Alius
Jaskūnas
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

Daugiau informacijos

08.4.2-ESFA-K-616-01-0003         „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ Partneris 2020 11 –
2022 10
999.956,00 Andrius Statkevičius
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Daugiau informacijos

„Medicininės įrangos ortopedijos traumatologijos stacionarinėms ir dienos chirurgijos paslaugoms viešojoje įstaigoje Kauno klinikinėje ligoninėje užtikrinti įsigijimas“ Vykdytojas 2020 05 – 2020 12 2.567.000 Alius
Jaskūnas
VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas

Daugiau informacijos

LLI-396         „Ligoninių bendradarbiavimas sukuriant efektyvų chirurginių paslaugų vykdymą abipus pasienio regionų“ Pagrindinis partneris 2018 07 –
2020 12
410.725,74 Andrius Statkevičius
VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas

Daugiau informacijos

LLI-512 „Reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo pagerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir reabilitacijos centre „Razna“ Pagrindinis partneris 2020 08 – 2022 07 373.389,62 Andrius Statkevičius
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Daugiau informacijos

„VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės poliklinikos korpuso modernizavimas“ Vykdytojas 2021 01 –
2021 12
498.541,83/ 149.562,54 Alius
Jaskūnas
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Daugiau informacijos

„VšĮ LSMU Kauno ligoninės maitinimo paskirties pastato energijos efektyvumo didinimas“ Vykdytojas 2021 01 –
2021 12
253.510,50/ 76.053,15 Alius
Jaskūnas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos

J02-CPVA-V-06-0001 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ Partneris 2021 07 –
2021 12
514.033,02 Alius
Jaskūnas


Daugiau informacijos:
Studijų, mokslo ir projektų skyrius
El. p. projektai@kaunoligonine.lt