x

Korupcijos prevencija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (toliau – Ligoninė, LSMU KL) administracija yra suinteresuota, kad Ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo,  papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti  telefonu, raštu arba el.paštu darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją:

Korupcijos prevencijos pareigūnas
Viktorija Bučinskaitė
Tel. 8 602 35 949
viktorija.bucinskaite@kaunoligonine.lt

Siunčiant pranešimą raštu, ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai LSMU KL Korupcijos prevencijos pareigūnui,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Josvainių g. 2, , LT-47144, Kaunas.

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) Ligoninėje galite pranešti LR Sveikatos apsaugos ministerijai:

  • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004  (spaudžiant 2);
  • elektroniniu paštu korupcija@sam.lt

STT :

  • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „Pranešk“;
  • visą parą veikiančiu telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33;
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

Kreipiantis dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo pageidautina nurodyti vardą, pavardę,  kontaktinius duomenis atsakymui pateikti, Ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas, skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes. Anonimiškumas garantuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad nei Ligoninė, nei LR Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Kita aktuali informacija

2022 m.

2022 m. nebuvo nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų.

2022 m. Pranešimų kanalais nebuvo gautų pranešimų dėl korupcinių atvejų.

2022 m. Susitikimų registre užregistruotų susitikimų skaičius – 24.

2022 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 9.

2023 m.

2023 m.  nustatyti korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turintys atvejai – 0

2023 m. Pranešimų kanalais  gauti pranešimai dėl galimų korupcijos atvejų – 2.

2023 m.  Susitikimų registre užregistruotų susitikimų skaičius – 18.

2023 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 3.

2024 m.

2024 m.  nustatyti korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turintys atvejai – 0.

2024 m. Pranešimų kanalais  gauti pranešimai dėl galimų korupcijos atvejų – 0.

2024 m.  Susitikimų registre užregistruotų susitikimų skaičius – 3.

2024 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 3.

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Atitikties pareigūnas
Viktorija Bučinskaitė
El. p. viktorija.bucinskaite@kaunoligonine.lt

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės atitikties pareigūnas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, darbuotojų konsultavimą viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais.

Antikorupcinis švietimas, naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacija:
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

Lietuvos Respublikos prokuratūros informacija:
https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija
https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija

Skaidrumo akademija

Geroji praktika Archive • Skaidrumo akademija

(2873) STT – Specialiųjų tyrimų tarnyba – YouTube

 

Praneškite apie pažeidimus