x

Korupcijos prevencija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (toliau – Ligoninė, LSMU KL) administracija yra suinteresuota, kad Ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti  telefonu, raštu arba el.paštu darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai LSMU KL Korupcijos prevencijos pareigūnui,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Josvainių g. 2, , LT-47144, Kaunas. Anonimiškumas garantuojamas!

Korupcijos prevencijos pareigūnas
Viktorija Bučinskaitė
Tel. 8 602 35 949
viktorija.bucinskaite@kaunoligonine.lt

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) Ligoninėje galite pranešti LR Sveikatos apsaugos ministerijai:

 • raštu (ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, Vilniaus g. 33),
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos priimamojo telefonu Vilniuje (8 5) 268 51 10, 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.),
 • elektroniniu paštu korupcija@sam.lt

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas ir ligoninės pavadinimą;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į LR Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyrių, priimami LR Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 224 kabinetas (telefonai: 2053373, 2053627, 2661477).

Ligoninė atkreipia gyventojų dėmesį, kad nei Ligoninė, nei LR Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

STT apie korupciją galima pranešti:

 • raštu
 • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis)
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
 • faksu (8 5) 266 3307

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:

 • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
 • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
 • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
 • Klaipėdoje, Pilies g. 12A.
Antikorupcinis švietimas, naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacija:
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

(2873) STT – Specialiųjų tyrimų tarnyba – YouTube

Lietuvos Respublikos prokuratūros informacija:
https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija
https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija

Skaidrumo akademija

Geroji praktika Archive • Skaidrumo akademija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės pareigybių sąrašas, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą

Informacija apie nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus

2022 m. nebuvo nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų.

 

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Atitikties pareigūnas
Nijolė Karaciejienė
Tel. (8 37) 342 163
El. p. nijole.karaciejiene@kaunoligonine.lt

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės atitikties pareigūnas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, darbuotojų konsultavimą viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais.

Praneškite apie pažeidimus