x

Apie LSMU Kauno ligoninę

2020 m. rugsėjo 8-ąją į vieną ligoninę sujungtos Kauno klinikinė ligoninė ir Respublikinė Kauno ligoninė ir įsteigta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė.

Ligoninių susijungimas

2020 metų gegužę ligoninių dalininkai – Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – patvirtino naujos ligoninės struktūrą, reorganizacijos sąlygas ir pavadinimą, o rugsėjį įregistruota nauja LSMU Kauno ligoninė tapo antra didžiausia pagal veiklos apimtis daugiaprofiline asmens sveikatos priežiūros įstaiga Kauno regione.

Tuometinis sveikatos apsaugos ministras prof. Aurelijus Veryga dviejų ligoninių jungimąsi vertino kaip Kauno tapsmą pirmuoju dideliu šalies miestu, kuriame sistemiškai sutvarkyta ne tik pirminė, bet ir stacionarinė sveikatos priežiūra.

Pirmajame etape susijungė tik nemedicininiai ligoninės padaliniai. Šiuo metu vykdoma medicininių padalinių veiklos analizė, po kurios laukia jų struktūros pakeitimas.

Apie naują ligoninę

LSMU Kauno ligoninėje teikiamos II ir III lygmens stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dirba daugiau nei 3350 darbuotojų (iš jų apie 780 gydytojų, 1070 – slaugytojų). Ligoninė turi 1620 lovų, ikipandeminiu laikotarpiu (2019 m.) ligoninės padaliniuose hospitalizuota daugiau nei 62 000 pacientų, suteikta per 402 000 konsultacijų, atlikta 21 500 operacijų, priimta 2 870 gimdymų.

Padalinių geografija plati: nuo Šilainiuose ir Aukštuosiuose Šančiuose įsikūrusių pagrindinių padalinių iki miesto centre daugelį dešimtmečių veikiančių P. Mažylio ir Krikščioniškųjų gimdymo namų ar V. Tumėnienės vardo Vaikų ankstyvosios raidos centro Vičiūnuose.

Pagrindiniuose (Hipodromo g. 13 ir Josvainių g. 2) padaliniuose teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės chirurgijos, dienos chirurgijos, terapijos, akušerijos, ginekologijos, fizinės reabilitacijos, diagnostikos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems.

Pacientai konsultuojami 6 poliklinikų padaliniuose: Šilainiuose esančiose Konsultacijų poliklinikoje, Odos ir venerinių ligų poliklinikoje (Josvainių g. 2) bei Vaikų konsultacinėje poliklinikoje (Baltijos g. 120), Aukštuosiuose Šančiuose esančioje Konsultacijų poliklinikoje (Hipodromo g. 13) ir jos padalinyje Garliavoje (Vytauto g. 63) bei poliklinikoje miesto centre (Laisvės al. 17).

Priešakinėse linijose su COVID-19 epidemija kovoja Infekcinių ligų skyrius, psichiatrijos paslaugos aktyviai teikiamos Psichiatrijos klinikos Marių ir Aleksoto sektoriuose, Garliavoje ir Vičiūnuose slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikia Slaugos klinika, miesto centre visą parą teikiama pagalba asmenims, patyrusiems traumas, konsultuoja ortopedai traumatologai.

Tęsiami reikšmingi projektai

Be šių pokyčių laukia ir svarbių projektų bei iniciatyvų įgyvendinimas: šiuolaikinio Psichiatrijos paslaugų teikimo centro įkūrimas, Geriatrijos centro įkūrimas, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimas, Vaikų konsultacinės poliklinikos infrastruktūros modernizavimas, LEAN sistemos diegimas, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitos veiklos.

Glaudesni ryšiai su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

Šiuo metu LSMU Kauno ligoninė ugdo 16-os LSMU rezidentūros programų rezidentus. Tikimasi, kad priimamų rezidentų skaičius augs ir pavyks užtikrinti aukštos kokybės studijas. „Ikikovidiniu“ laikotarpiu (2018–2019 m.) per metus įvairiuose padaliniuose suteikta per 2000 praktikos vietų asmenims iš daugiau nei 20 ugdymo įstaigų, veikiančių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

LSMU Kauno ligoninė siekia reikšmingai prisidėti prie LSMU mokymo bei mokslo bazės plėtros ir tapti stipriu partneriu ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus.

LSMU Kauno ligoninės misija

Teikti daugelio profilių kokybiškas ir saugias specializuotas antrinio ir tretinio lygio ambulatorines bei stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, nuolat plėsti asmens priežiūros paslaugų apimtį ir gerinti jų prieinamumą bei kokybę, efektyviai naudojant turimus išteklius. Ugdyti ambicingus, nuolat tobulėjančius besivadovaujančius įrodymais pagrįsta praktika sveikatos priežiūros specialistus, gerinti darbo sąlygas ligoninės darbuotojams, diegti moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas.  

LSMU Kauno ligoninės vizija

Pažangi ir moderni daugiaprofilinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti nuolat augantį žmogiškąjį bei akademinį potencialą, patrauklias ir motyvuojančias darbo sąlygas darbuotojams bei teikianti visiems vienodai prieinamas kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatinimo paslaugas. Ligoninė, veikianti glaudžioje sąveikoje su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu rengiant sveikatos priežiūros specialistus, vykdant mokslinę tiriamąją veiklą bei diegiant inovacijas.

LSMU Kauno ligoninės strateginiai tikslai ir uždaviniai

  1. Didinti pacientų saugumą bei pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, gerinti paslaugų prieinamumą.
  2. Stiprinti darbuotojų kompetencijas ir motyvaciją.
  3. Kurti ir diegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus į klinikinę praktiką, skatinti inovacinės aplinkos plėtrą.
  4. Gerinti ir optimizuoti infrastruktūrą paslaugų teikimui ir darbo sąlygų gerinimui bei mokslo, studijų ir socialinėms reikmėms tenkinti.
  5. Užtikrinti ligoninės išteklių efektyvų valdymą.
  6. Užtikrinti kokybės vadybos sistemos plėtrą pagal standarto LST EN 15224:2017 „Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai“ reikalavimus.

Mūsų padalinių žemėlapis