x

Dvasinė pagalba

Josvainių g. 2, 2-ojo korpuso koplyčia I aukšte

LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinio kapelionai: kun. Stasys Blinstrubas, kun. Mindaugas Pukštys, mons. Augustinas Paulauskas.
Bendrasis šios ligoninės (Šilainių padalinio)
KAPELIONŲ TELEFONO NUMERIS (iškvietimui pas ligonį):
+370 633 30946.

PAMALDOS KOPLYČIOJE 16 val.:
(Josvainių g. 2, 1-ojo korpuso 3-io įėjimo I aukšto fojė):

PIRMADIENĮ: Dievo Žodžio liturgija su Šv. Komunijos dalinimu.
ANTRADIENĮ: Šv. Mišios.
TREČIADIENĮ: Švč. Sakramento adoracija, Valandų liturgija ir Šv. Komunijos dalinimas.

Asmeninei maldai koplyčia atvira visą parą.

Koplyčioje priimamos ir Šv. Mišių intencijos. Prie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo galima uždegti maldos žvakelę, pabūti tyloje.

Ligoniams, jų artimiesiems bei personalui taip pat gelbsti:
savanoris, diakonas MARTYNAS VASILIAUSKAS (Šv. Komunijos atnešimas ligoniams ar dalinimas koplyčioje, dvasinis pokalbis, malda, palaiminimas ir kt.) tel. 8 670 53538;
dvasinė asistentė ses. PRANCIŠKA NERINGA BUBELYTĖ (Šv. Komunijos atnešimas ligoniams ar dalinimas koplyčioje, dvasinis pokalbis, malda ir kt.) tel. 8 650 76520.

Laisvės al.17 , Šiluvos Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos koplyčia 

Kapelionas Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas Paura OCD, mob. 8 677 309 97.

ŠV. MIŠIOS: pirmąjį mėnesio šeštadienį 16 val.

ŠVENTOJI VALANDA: ketvirtadienį nuo 12 val. ir penktadienį nuo 10 val. (vyksta Švč. Sakramento adoracija).

Asmeninei maldai koplyčia atvira visą parą. Priimamos ir Šv. Mišių intencijos. Prie koplyčios veikia bibliotekėlė.

Dvasinę pagalbą pacientams, jų artimiesiems bei personalui teikia ligoninės dvasinė asistentė ses. PRANCIŠKA NERINGA BUBELYTĖ, FDCJ (tel. 8 650 76520) ketvirtadienį 13 – 17 val. ir penktadienį 11 – 15 val.

Hipodromo g. 13

Hipodromo g. 13 padalinyje Švenčiausios Mergelės Marijos koplyčia perkelta į naujas jaukias patalpas. Jas rasite pirmame Konsultacijų poliklinikos aukšte (įėjus pro poliklinikos įėjimą eiti link rūbinės; praėjus rūbinę sukti į kairę). Koplyčia atvira visą parą.

Šv. mišios koplyčioje aukojamos kiekvieną ketvirtadienį 14 val.

DVASINĖ PAGALBA

Besigydantiems pacientams, jų artimiesiems ir darbuotojams LSMU Kauno ligoninės Hipodromo g. 13 padalinyje dvasinė pagalba teikiama KETVIRTADIENIAIS.

11–15 val. dvasinė asistentė lanko ligonius, registruoja sakramentams.
13–14 val. kapelionas prieš Mišias lanko ligonius ir teikia sakramentus.

Dėl patarnavimų prašytume registruotis:
tel. 8 614 05880 (dvasinė asistentė Kristina Šeštokienė) arba
(8 37) 340 479; 8 658 83739 (kapelionas kun. Kęstutis Genys).

Švenčiausios Mergelės Marijos koplyčioje visus lapkričio mėn. ketvirtadienius – 2, 16, 23 ir 30 dienomis -14 val  Šv. Mišiose vyks pamaldos už mirusius ligoninės darbuotojus, ligoninės darbuotojų artimuosius ir pacientus šioje ligoninėje. Jei norėtumėte, kad mirusiojo vardas būtų paminėtas, kreipkitės prieš Šv. Mišias į kapelioną.

Miško g. 27, Krikščioniškieji gimdymo namai, Šv. Juozapo koplyčia

Aptarnauja Karmelitų parapijos kunigai, kleb. kun. Valdas Paura OCD, mob. 8 677 309 97

Šv. Mišios koplyčioje paskutinį mėnesio trečiadienį 12 val.

Sesuo Pranciška Neringa Bubelytė

„Žmogaus fizinė sveikata, gijimo procesas labai priklauso nuo jo dvasinės būsenos“, – sako LSMU Kauno ligoninėje, Šilainių padalinyje dirbanti dvasinė asistentė, sesuo Pranciška Neringa Bubelytė iš Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių vienuolyno.
Ji rūpinasi ir pacientų, ir personalo sielovada. „Mano misija apima ir personalą, ir pacientus. Kasdien skiriu už juos valandą pirmiausia savo asmeninės maldos, o paskui tarnauju. Kartais tenka dalinti Šv. Komuniją, kiek dažniau pakviesti kunigą Ligonių sakramentui, tačiau daugiausia su pacientais kalbuosi arba juos tiesiog išklausau“, – kalbėjo P.N. Bubelytė.

Vienuolė aplanko pacientus, domisi jų sveikata, atkreipia dėmesį į ilgiau esančius skyriuje. „Paklausiu, ar gavo ligonių patepimą prieš operaciją? Juk tai yra pagalba ir sau, ir gydančiam bei slaugančiam medikui! Pasiūlau jiems paskaityti ir savo knygų, nebūtinai susijusių su tikėjimu. Jei sužinau, kad ligonis yra lyg ir tikintis, bet nemoka melstis, o gal dėl ligos primiršo, – palieku paveiksliuką su malda, kad pasimelstų bent už savo gydytoją. Paklausiu ir dėl išpažinties, nes gijimo procesas ir fizinė sveikata labai priklauso nuo dvasinės būsenos: ar žmoguje nėra pykčio, baimės, neatleidimo. Tenka pasimelsti kartu su pacientu tiesiog palatoje už jo sveikatą, sėkmę operacijos metu“, – pasakojo sesuo P.N. Bubelytė.

Pirmoji vienuolės specialybė buvo socialinė darbuotoja medicininei globai su tuometinės med. sesers kvalifikacija. Po to ji studijavo Katalikų teologiją, pedagogiką, dirbo vadybinį darbą arkivyskupijos kurijoje, misonieriavo Amerikoje, vėliau kaip tikybos mokytoja dirbo Jonavos rajone, su mokiniais lankydavo slaugos skyrių.

Taip pat sesuo P.N. Bubelytė yra baigusi VDU Katalikų teologijos fakultete Klinikinės pastoracijos magistro studijas, po jų kaip dvasinė asistentė atliko praktiką LSMU ligoninėje Kauno klinikose, o dabar priimta nuolatiniam sielovadiniam darbui LSMU Kauno ligoninėje Šilainių padalinyje.

Apie Šv. Kalėdų laukimą ligoninėje

Dvasinė asistentė Kristina Šeštokienė

Dvasinė asistentė Kristina Šeštokienė

LSMU Kauno ligoninės Hipodromo g. 13 padalinyje dvasine asistente savanoriškais pagrindais dirbanti gydytoja odontologė Kristina Šeštokienė sako:

„Būna sunkių klausimų. Liga iškelia į paviršių daug skaudulių, pykčio, nesusitaikymo. Tačiau šviesa visuomet egzistuoja, ir aš stengiuosi ligos užkluptam, kartais ir visiškai palaužtam žmogui per tikėjimo prizmę parodyti kitą perspektyvą, kitokį požiūrį į ligą, kad jis su savo tamsiomis mintimis neužsidarytų siaurame tunelyje“, – pasakoja Kristina.

Kiekvieną ketvirtadienį ji atvyksta į ligoninę ir savanoriškai, t.y., be atlyginimo, teikia dvasinę pagalbą pacientams, lanko juos skyriuose, net Reanimacijos ir intensyvios terapijos, klausosi jų, kalba pati.

„Bandyti kalbėtis reikia, nes kiekviena krizinė situacija įsileidžia nuraminimo, vilties suteikimo momentą. Natūralu, kad liga, atimanti mūsų galias, įprastą gyvenimą, sukelia krizę. Sunku yra nusižeminti, priimti pagalbą, būti priverstam jos prašyti. Tačiau krizė yra tik mūsų galvose, protuose, iš tiesų galime ir turėtume keisti savo požiūrį ligą“, – sako K. Šeštokienė.

Paklausta, koks dar požiūris galėtų būti į ligą, kuri žmogui visuomet yra mažesnė ar itin didelė nelaimė, dvasinė asistentė Kristina paaiškina: „Fizinė negalia atveria galimybes pasireikšti dvasinei galiai. Ji augina.“

Prieš trejus metus gydytoja odontologė K. Šeštokienė, šalia tiesioginio darbo, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete pradėjo Klinikinės pastoracijos magistro studijas, o šį rudenį, baigus magistrantūrą, ją pasikvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir Kristina gavo kanoninį siuntimą dvasinės asistentės darbui LSMU Kauno ligoninėje, adresu Hipodromo g. 13.

Be ligonių lankymo, jų išklausymo, pokalbių su jais, teikiant nusiraminimą ir viltį, dvasinei asistentei suteikta teisė dalyti Šv. Komuniją, nešti Eucharistiją ligoniams.