x

Praneškite apie galimus pažeidimus

Šis kanalas yra skirtas darbuotojams ir asmenims, kuriuos su Ligonine sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pranešti apie Ligoninėje pastebėtus galimus pažeidimus.

Asmenys informaciją apie pažeidimus gali teikti dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, pavojaus aplinkai, kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą, neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė arba dalyvavo ar dalyvauja rengiantis pažeidimą daryti ar darant; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; duomenis apie pažeidimo liudininkus; savo vardą, pavardę, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; informaciją, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.