x

Inauguruotas LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis (atnaujinta)

2022 rugsėjo 14 d.
f in @

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), kuris yra vienas LSMU Kauno ligoninės dalininkų, inauguruotas rektorius profesorius Rimantas Benetis. Jam įteiktos specialiosios rektoriaus insignijos.

Po ceremonijos prof. R. Benetis atsiuntė padėką generaliniam direktoriui prof. habil. dr. Albinui Naudžiūnui, direktorei medicinai prof. Dianai Žaliaduonytei, direktorei valdymui ir infrastruktūrai dr. Helgai Marijai Kauzonei, direktorei slaugai Marijai Žeruolienei už rastą laiką pabūti kartu inauguracijos iškilmėse.

Kaip jau skelbėme, rugsėjo 8 d. iškilmingo jungtinio LSMU tarybos ir senato posėdžio metu akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salėje nuskambėjo lotyniškai tariama priesaika, kuria prof. Rimantas Benetis, padėjęs ranką ant LSMU Statuto, įsipareigojo ištikimai ir garbingai vadovauti universitetui, puoselėti jo istorines tradicijas, mokyti studentus naujausiais medicinos mokslo pasiekimais grindžiamo gydymo meno.

Ceremonijos metu prof. R. Benečiui LSMU perduotos specialiosios rektoriaus insignijos: užvilkta toga – globos, saugumo, kilmingumo, orumo ženklas, įteikta auksinė grandinė – visuotinio bendruomeninio ryšio ir tvarkos simbolis, kepurė – iškilumo, teisėtos galios ir sėkmės ženklas,  skeptras – doro ir teisingo vadovavimo universitetui simbolis, ir didysis antspaudas – veiklos teisėtumo, iškilmingumo ir tarnavimo visuomenei ženklas.

Inauguracinėje kalboje prof. R. Benetis pabrėžė, jog LSMU rektoriaus funkcijas jis priima kaip tarnystę Universitetui ir jo bendruomenei, aukščiausiu tikslu laiko Universiteto reputaciją ir pažangą.

Įsipareigojimai – vertybėms ir pažangai

Išreiškęs pagarbą ir dėkingumą savo pirmtakui – ankstesniajam ilgamečiam LSMU rektoriui akademikui profesoriui Remigijui Žaliūnui, iš kurio perėmė darbus ir pareigas, inauguruotasis rektorius pabrėžė: kadencija prasidėjo ir tęsiasi sudėtingu laikotarpiu, bet nei COVID-19 pandemija, nei pabėgėlių krizė, nei karas Europoje, nulėmę sudėtingą tarptautinę padėtį pasaulyje, nenukreipė Universiteto nuo pasirinkto kurso.

„Atėjau į Universiteto rektoriaus rinkimus su aiškia vizija – vesti Universiteto bendruomenę į kokybišką mokslo, studijų bei praktikos vienovę, didinti universiteto konkurencingumą, suteikiant mūsų studentams kokybiškų, mokslu grįstų žinių ir praktinių įgūdžių, kad, baigę studijas ir gavę Universiteto diplomus, jie didžiuotųsi savo Alma Mater ir būtų laukiami specialistai visuomenėje“, – kalbėjo prof. R. Benetis.

LSMU rektorius priminė vadovaujamo universiteto išskirtinumą: specializuotas sveikatos mokslų universitetas šiandien aprėpia visą spektrą su žmogaus ir gyvūno sveikata susijusių sričių ir yra didžiausia sveikatos, gyvybės ir žemės ūkio mokslų sričių aukštoji mokslo ir studijų institucija, vertinama ir matoma tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Inauguruotasis rektorius kreipėsi ir į studentus: „Universiteto įvaizdis ir ateitis labai daug priklauso nuo Jūsų, nuo studentų įsitraukimo ne vien tik į studijas, bet ir į veiklas, kuriančias visapusiškas ir kūrybingas asmenybes. Pasitikiu mūsų Universiteto studentais, remsiuosi jais ir noriu, kad jie taptų integralia ir gerbiama mūsų akademinės bendruomenės dalimi“.

Inauguracinę kalbą prof. R. Benetis baigė paminėdamas vertybes, kuriomis sieks grįsti bendradarbiavimą LSMU ir už jo ribų: įsipareigojo saugoti ir ginti Universiteto laisves ir autonomiją, vadovautis etikos principais, sudaryti visiems lygias galimybes, gerbti sąžiningumą, tradicijas, skirtingus požiūrius ir kultūras.

Sveikinimai – iš garbių asmenų

LSMU rektorių inauguracijos proga sveikino daug garbių asmenų: Seimo, Europos parlamento nariai, ministrai, universitetų rektoriai, miestų merai. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda sveikinimo kalboje pabrėžė džiaugiąsis, jog universitetui vadovauja puikus mokslininkas, žymus, gabus širdies chirurgas, išskirtinė, žemaitiška, asmenybė.

„Universitetui siekiant išsikeltų tikslų – tapti biomedicinos mokslų flagmanu Baltijos šalių regione – prireiks didelio viso kolektyvo susitelkimo. Tikiu, kad ne tik rektorius, LSMU senato ir tarybos nariai, bet ir visi mokslininkai, dėstytojai, gydytojai ir studentai yra pajėgūs dar labiau pasistiebti aukštyn ir išnaudoti esamą potencialą“, – pabrėžė Prezidentas, padėkojęs ir už didžiulį LSMU atstovų indėlį sveikatos ekspertų tarybos, kitų ekspertinių darbo grupių veikloje valdant COVID-19 pandemiją.

„Tegul šios dienos iškilmės tampa derama įžanga į naują universiteto augimo laikotarpį“, – linkėjo Prezidentas G. Nausėda.