x

Kauno kolegijos slaugos ir akušerijos studijų programų studentai įvertino praktiką ligoninėje

2024 kovo 13 d.
f in @

Ligoninėje įvyko susitikimas su Kauno kolegijos Medicinos fakulteto vadovu praktiniam mokymui dr. Donatu Gužausku, kuris pristatė apžvalgą, kaip Kauno kolegijos bendrosios praktikos slaugos ir akušerijos studijų programų studentai vertina LSMU Kauno ligoninėje atliktą profesinės veiklos praktiką.
*
126 studentai (96 – bendrosios praktikos slaugos, 30 – akušerijos), 2023/2024 rudens semestro metu LSMU Kauno ligoninėje atlikę praktiką, anonimiškai pildė anketas, kuriose buvo paprašyti įvertinti patirtis bendraujant su skyriuose jiems priskirtais mentoriais, pasidalyti pastebėjimais apie organizacijos kultūrą, mikroklimatą, bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferą, komandinį darbą, gydytojų – slaugytojų bei slaugytojų – slaugytojų padėjėjų santykius, galimybę pasijusti kolektyvo dalimi ir kt.
*
Studentai vertino, kiek, atlikdami praktiką, jautėsi vertingi, kiek sulaukė pasitikėjimo, kokias profesines savybes atskleidė, ar buvo suteikta galimybė išmokti specialybės dalykų, teorines žinias išbandant praktikoje.
*
Profesinę praktiką LSMU Kauno ligoninėje, su kuria Kauno kolegija yra pasirašiusi dvišalio bendradarbiavimo sutartį, studentai įvertino labai gerai. Akušerijos studijų programos studentai praktiką įvertino 9,1 balo, bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai – 9 balais.
*
„Profesinė praktika mokymosi procese yra labai svarbi, ir čia didelė atsakomybė tenka tiek gydymo įstaigai, tiek jos paskirtiems mentoriams. Tai, kaip studentas įvertina savo patirtį gydymo įstaigoje, kokius jis sukaupia įspūdžius, nemaža dalimi lemia jo apsisprendimą baigus mokslus grįžti į šią įstaigą arba ne“, – akcentavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto vadovas praktiniam mokymui dr. D. Gužauskas.
*
„Jau daugelį metų esame profesinės veiklos praktikos bazė slaugos ir akušerijos studentams, įgyti žinių, įgūdžių jų priimame kasmet apie 1000. Puikiai suvokdami savo kaip praktinio mokymo bazės misiją ir atsakomybę, labai dėkojame už galimybę sulaukti iš studentų grįžtamojo ryšio“, – kalbėjo LSMU Kauno ligoninės direktorė slaugai Marija Žeruolienė.