x

Kuriamas Geriatrijos centras, padėsiantis išsaugoti orią senatvę

2021 rugsėjo 20 d.
f in @

Kuriamas Geriatrijos centras, padėsiantis išsaugoti orią senatvę

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninėje įgyvendinamas Geriatrijos centro įkūrimo projektas, finansuojamas ES lėšomis įpagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA- V-601 ,, Sveiko senejimo paslaugq kokybės gerinimas“. Naujame Geriatrijos centre bus įrengtos patalpos, kur veiks atnaujintas Geriatrijos skyrius, naujai atidaryti Geriatrijos dienos stacionaras bei Geriatrijos ambulatorinis padalinys. Juose specialistai taikys įvairius sveikatos palaikymo metodus, procedūras bei gydymą pagyvenusiems žmonėms iš visos Lietuvos.

Projekto įgyvendinimas

Kaip sakė LSMU Kauno ligoninės direktorė valdymui ir infrastruktūrai dr. Helga Marija Kauzonė, Ligoninė aktyviai prisideda prie sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo ir plėtros  Kaune ir Kauno regione, taip pat ir šalies mastu, gerina pacientų gydymo ir ligoninės personalo darbo sąlygas modernizuojant esamą infrastruktūrą, aprūpinant šiuolaikiška medicinine įranga ir priemonėmis, sudarant sąlygas studentams ir dėstytojams/mokslininkams studijuoti bei plėtoti pedagoginę ir mokslinę veiklą. Ligoninė aktyviai dalyvauja inicijuojant ir įgyvendinant įvairius infrastruktūrinius projektus ar kitas iniciatyvas.

Siekiant, kad naujas Geriatrijos centras atitiktų specializuoto aukšto lygio sveikatos priežiūros objekto reikalavimus, reikalinga iš esmės atnaujinti turimą infrastruktūros bazę rekonstruojant numatytą ligoninės pastatą, remontuojant ir perplanuojant patalpas ir įsigyjant įrangą. Planuojama įrengti dvivietes ir vienvietes palatas su atskirais sanitariniais mazgais, kineziterapijos salę ir ergoterapijos kambarį, gydytojų ir personalo kabinetus, erdves studentams ir kitas reikalingas patalpas perplanuojant ir keičiant dabartinį ligoninės patalpų išplanavimą.

Geriatrijos centre planuojama įrengti kokybišką vėdinimo su oro kondicionavimu sistemą, naują apšvietimą, naują iškvietimo instaliaciją, naujus ryšių tinklus (kompiuterinius-telefono), vaizdo stebėjimo sistemą, gaisrinę signalizaciją, atlikti pilną reikiamų patalpų remontą ir kt. Taip pat planuojama pakeisti 3 senus liftus ir pacientui patogumui įrengti išorinį liftą-keltuvą, papildomą automobilių parkavimo aikštelę, sutvarkyti aplinką, siekiant, kad vyresnio amžiaus, neįgaliems, liguistiems, demencija sergantiems žmonėms būtų galimybė saugiau ir patogiau atvykti į Geriatrijos centro patalpas.

„Džiaugiamės, jog dalis medicininės įrangos ir priemonių yra įsigyta ir naudojama praktikoje -rentgenas, KT, rinofarinolaringoskopas, tap pat sėkmingai įvyko rangos darbų viešasis pirkimas ir jau startavo statybiniai darbai“, – sakė dr. H.M. Kauzonė.

Pagalba senjorams

LSMU Kauno ligoninės Geriatrijos skyriaus vedėja prof. Gytė Damulevičienė pabrėžė, kad pagrindinė geriatrijos mokslo paskirtis – padėti žmogui kuo ilgiau išlikti aktyviu visuomenėje net ir esant lėtinėms, senatvėje pasireiškiančioms ligoms. „Tai − toli gražu ne slauga, o pagalba siekiant atkurti ir stiprinti pagrindines sveikatos funkcijas, leidžiančias ilgiau išsaugoti orią gyvenseną“, – aiškino prof. G.Damulevičienė. Ir šiuo metu Geriatrijos skyriuje integruojama senyvų žmonių medicininė, psichologinė ir socialinė priežiūra, atliekamas visapusiškas paciento ištyrimas, diagnozuojami ir gydomi specifiniai geriatriniai sindromai, lėtinių ligų paūmėjimai. Taip pat stengiamasi pagerinti pacientų funkcinę būklę, gyvenimo kokybę, teikiamos rekomendacijos, kaip gydytis toliau.

„Dėl kompleksinės pagalbos ir komandinio darbo, kai kartu dirba medicinos psichologas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, gydytojas geriatras, kineziterapeutas ir ergoterapeutas, užsibrėžti tikslai pasiekiami daug greičiau ir efektyviau. Įgyvendinus projektą šios galimybės bus dar labiau išplėstos“, – tvirtino prof. G.Damulevičienė. Taip pat centro patalpose ir toliau veiks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Geriatrijos klinika, tad centre bus stiprinama rezidentų bazė, tęsiama ir plėtojama pedagoginė bei mokslinė tiriamoji veikla.

Paslaugų įvairovė

Be dabar teikiamų stacionarinių geriatrijos paslaugų pacientai galės būti guldomi ir į Geriatrijos dienos stacionarą. „Dienos stacionare bus atliekamas judėjimo sutrikimų, griuvimų rizikos, blogos mitybos, šlapimo nelaikymo, pažintinių funkcijų sutrikimo įvertinimas ir korekcija“, – kalbėjo prof. G.Damulevičienė.

Ambulatorinė geriatrija pasitarnauja, kai konsultuojama geriatrinių sindromų, lėtinių ligų klausimais, skiriamas gydymas, numatomos taikyti pirminės, antrinės ar tretinės profilaktikos priemonės, siekiama gerinti senyvų žmonių gyvenimo kokybę, mažinti neįgalumą. Taip sumažėja atvejų, kai senyvus žmones tenka apgyvendinti atitinkamose institucijose: senelių namuose, globos įstaigose ir kt. Su senjorais jau dabar dirba didelis būrys specialistų: gydytojai geriatrai, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialinis darbuotojas, psichologas ir gydytojas psichiatras. Priklausomai nuo poreikio, papildomais komandos nariais tampa ir neurologas, logoterapeutas, pulmonologas, urologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, ortopedas-traumatologas, ginekologas ir mitybos specialistas.

Projekto vertė – apie 5 mln. eurų.