x

Ligoninėje gerinamos vaikų tuberkuliozės gydymo sąlygos

Viešoji įstaiga LSMU Kauno ligoninė (pasirašant sutartį – Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė) vykdo projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“, kuris yra skirtas 0-17 metų vaikų, sergančių įvairiomis tuberkuliozės formomis, gydymo paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti Kauno miesto ir regiono bei visos Lietuvos vaikams. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“. Projekto biudžetas – 827 337,93 Eur.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankama vaikų tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybė ir prieinamumas dėl projekto vykdytojo infrastruktūros (diagnostikai ir gydymui skirtos įrangos bei Vaikų ligų skyriaus patalpų) nusidėvėjimo.

Projekto tikslas – užtikrinti vaikų tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto tikslui pasiekti numatytas uždavinys sudaryti sąlygas vaikams, sergantiems tuberkulioze, gauti aukščiausio lygio medicinines paslaugas viešojoje įstaigoje LSMU Kauno ligoninėje.

Įgyvendinus projektą ligoninėje bus atnaujinta ir sukurta saugi, moderni ir šiuolaikinius vaikų gydymo nuo tuberkuliozės poreikius ir standartus atitinkanti infrastruktūra Vaikų ligų skyriuje, įrengiant 10 boksuotų palatų, taip pat suremontuota kvėpavimo gimnastikos – kineziterapijos salė ir kitos kokybiškam ligonių gydymui užtikrinti būtinos patalpos, įsigyta medicinos ir kita įranga.

Vaikų sergančių tuberkulioze diagnostika, konsultacijos, dispanserizavimas ir planinis stacionarizavimas vyksta vaikų konsultacinėje poliklinikoje. Vaikai sergantys komplikuotomis tuberkuliozės formomis – tuberkulioziniu meningitu, tarpuplaučio limfmazgių tuberkulioze, tuberkulioziniu pleuritu ir kitomis šios ligos formomis, tiriami ir gydomi Vaikų ligų skyriuje.

Iki pandemijos kasmet skyriuje buvo gydoma 150 – 200 vaikų dėl lokalios ir latentinės tuberkuliozės. Siekiant kuo skubiau ir efektyviau nustatyti galimą vaiko susirgimo atvejį, atliekama eilė tyrimų: imami tuberkulino mėginiai, atliekami rentgeno ir kompiuterinės tomografijos tyrimai, bronchoskopija ir bronchų sekreto tyrimas dėl tuberkuliozės mikobakterijų, kvėpavimo funkciniai mėginiai, atliekami ultragarso tyrimai. Ligoniai, sergantys nekomplikuota tuberkuliozės forma, turi būti gydomi 2 mėnesius, o komplikuotais atvejais gydymas būtinas net iki 1 metų. Dalį gydymo laikotarpio sergantis vaikas turi praleisti ligoninėje ir neretai vienas palatoje, kad neužkrėstų kitų ligonių. Dėl šio priežasties labai svarbu kokybiška ir greita ligos diagnostika ir patogios ligoniui sąlygos palatoje ir skyriuje.

Projektą numatytą įgyvendinti per 2021 m.