x

LSMU Kauno ligoninė ir LSMU ligoninė Kauno klinikos pasirašė memorandumą

2024 gegužės 07 d.
f in @

Kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra gyvybiškai svarbios visai visuomenei, ir jos yra būtina visuomenės gerovės sąlyga. Supratusios šio srities svarbą ir siekdamos dar glaudesnio bendradarbiavimo, dvi didžiausios Kauno sveikatos priežiūros įstaigos – Kauno klinikos ir Kauno ligoninė, turinčios tuos pačius steigėjus – Sveikatos apsaugos ministeriją ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, pasirašė memorandumą dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir prieinamumo didinimo, tokiu būdu stiprinant bendruomenės sveikatą ir gerovę.

„COVID-19 pandemija parodė, kad ligoninių bendradarbiavimas yra labai svarbus užtikrinant nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mūsų šalies gyventojams, – sakė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. – Pandemijos metu Kauno ligoninė buvo pagrindinė Kauno regiono gydymo įstaiga, dedikuota COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui, o Kauno klinikos buvo įstaiga, atsakinga už visų Kauno regiono pacientų, sergančių COVID-19 liga, gydymo organizavimą. Ir šis bendradarbiavimas pasiteisino. Pandemijos metu išmoktos pamokos ir augantis bendradarbiavimas tarp regiono gydymo įstaigų paskatino oficialaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo su Kauno ligonine įtvirtinimą“.

„Šiuolaikinis pasaulis yra dinamiškas ir kupinas įvairių iššūkių. Praktika parodė, kad bendradarbiaujant ir koordinuojant veiksmus, pasiekiami daug geresni rezultatai. Tikiu, kad toliau plėtodami tarpusavio ryšius, keisdamiesi patirtimi galime efektyviau užtikrinti profesinį darbuotojų tobulėjimą, diegti inovacijas, pasirengti geopolitinėms grėsmėms bei spręsti įvairius aktualius visuomenės sveikatos klausimus“, – pridūrė Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas.

Memorandumu siekiama užtikrinti, kad ligoninės keistųsi gerąja praktika įvairiose srityse – nuo studijų, mokslo ir klinikinės praktikos iki vadybinių ar infrastruktūros procesų. Ypatingas dėmesys skiriamas plėtojant telemedicinos, skubiosios medicinos, retų ir onkologinių ligų, donorų paruošimo sritis. Be to, pasaulyje vykstantys neramumai skatina žvelgti į ateitį ir imtis koordinuotų veiksmų, ruošiantis įvairioms galimoms grėsmėms. Dėl to ligoninės sutarė tarpusavyje derinti pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus bei organizuoti bendras pratybas.

Tikimąsi, kad tarpinstitucinis ligoninių bendradarbiavimas ne tik didins asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, bet ir gerins jų kokybę ir didins Kauno regiono pacientų pasitenkinimą, o taip pat sudarys geresnes sąlygas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vykdomoms studijoms ir mokslui.

Kauno klinikų ir Kauno ligoninės informacija