x

LSMU Kauno ligoninės darbuotojams įteikti apdovanojimai

2022 gruodžio 23 d.
f in @

Išlydint 2022-uosius ir laukiant Šv. Kalėdų šventės LSMU Kauno ligoninės vadovai pagerbė labiausiai pasižymėjusius savo darbuotojus.

Metai po epidemijos visoms gydymo įstaigoms, taip pat ir mūsų ligoninei, buvo pilni iššūkių, pasiaukojamo darbo, reikalaujančio didelio visų padalinių – tiek medicininių, tiek nemedicininių – susitelkimo, bendro indėlio. Kartu tai buvo ir komandinės dvasios, drauge suremiamų pečių, kolegiško bendradarbiavimo laikotarpis. Visa tai tvirtino LSMU Kauno ligoninės bendruomenę, leido sklandžiai vykdyti svarbius įstaigos modernizacijos bei infrastruktūros projektus.

Šie metai, kai mūsų kaimynystėje sproginėja mirtis sėjančios bombos, mokė mus vertinti tai, ką turime brangiausia: saugumą, laisvę, pastogę, taip pat – galimybę padėti kitam žmogui, kuri ligoninėje įgauna ypatingą prasmę. Ją įkūnija gydytojai, slaugos personalas, nemedicininiai padaliniai, be kurių negalėtų funkcionuoti ligoninė, – visas didelės gydymo įstaigos mechanizmas, kurio kiekvienas narys yra svarbus.

Tai savo sveikinimo kalbose pabrėžė ir LSMU Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas, direktorė medicinai prof. Diana Žaliaduonytė, direktorė valdymui ir infrastruktūrai dr. Helga Marija Kauzonė, direktorė slaugai Marija Žeruolienė. Jie įteikė apdovanojimo diplomus ir padėkos statulėles-angelus.

Susirinkusiems padalinių vadovams ir nominuotiems už įvairius darbus darbuotojams šventiniame susibūrime grojo Kauno filharmonijos simfoninio orkestro koncertmeisteris Darius Krapikas.

Kartu su generaliniu direktoriumi prof. Albinu Naudžiūnu padėkas įteikė direktorė medicinai prof.  Diana Žaliaduonytė:

Vidaus ligų gydytojai Rimai Lukoševičienei – už spinduliuojantį gerumą,
Vidaus ligų gydytojai Dianai Lašinskienei – už darbštumą ir atsidavimą,
Gydytojai neurologei Gražinai Misevičienei – už patirtį ir kompetencijas,
Operacinės ir anesteziologijos skyriaus vedėjui  Aidui Jurkevičiui – už operacinių užimtumo organizavimą,
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai Vilmai Narbutienei – už pagarbą gydytojo darbui, kantrybę ir išmintį bei nuoširdų bendravimą ir toleranciją,

Infekcinių ligų gydytojai Daliai Merkienei – už atsidavimą infektologijai,

Psichiatrijos klinikos vadovei Ramunei Mazaliauskienei – už neišsenkančias veiklos gerinimo idėjas,

Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėjai Vaidai Dambrauskienei – už pokyčius skyriuje,

Gydytojai kardiologei Kristinai Zubielienei – už iniciatyvumą sujungiant klinikinį darbą ir mokslą,
Sugrįžusiems po pandemijos Chirurgijos skyriui (Hipodromo g. 13) ir Chirurgijos skyriui (Josvainių g. 2),

Nesustabdomiems gydytojams ortopedams traumatologams (Laisvės al. 17),
Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe skyriaus vadovei Donatai Asatiani – už koordinavimą, kad darbuotojai būtų sveiki ir saugūs,
Juridinio skyriaus vadovei Viktorijai Bučinskaitei – už įstaigos skaidrumo didinimą ir teisinį veiklos įprasminimą.

Kartu su generaliniu direktoriumi prof. Albinu Naudžiūnu padėkas slaugos personalui įteikė direktorė slaugai Marija Žeruolienė:

Bendrosios praktikos slaugytojai Lionei Lincevičienei – už pasiaukojantį, sąžiningą darbą, rūpestį kiekvienu pacientu,

Vyresniajai slaugytojai Vilijai Kažemikaitienei – už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, nuoširdų, rūpestingą darbą, organizuojant slaugytojo padėjėjų darbą ligoninėje,
Ūkio reikalų tvarkytojai Inai Rimkuvienei – už nuoširdų rūpestį kuriant ir puoselėjant skyriaus aplinką,

Bendrosios praktikos slaugytojai Vitalijai Biesiekerskienei – už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, už gėrį, kantrybę ir skubią tarpdisciplininę pagalbą,
Operacinės slaugytojai Marytei Zasienei – už išskirtinį pasiaukojimą darbui, slaugos vertybių puoselėjimą ir jaunųjų kolegų ugdymą,

Ūkio reikalų tvarkytojai Dalei Šukienei – už nuoširdų rūpestį kuriant ir puoselėjant skyriaus aplinką,

Radiologijos technologei Ramunei Railaitei – už išskirtinį atsidavimą savo pareigoms, profesinių vertybių puoselėjimą ir jaunųjų kolegų ugdymą,

Bendrosios praktikos slaugytojai Reginai Simavičienei – už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, už empatiją ir meilę kiekvienam pacientui,

Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojai Danguolei Aleksandravičienei – už pasiaukojimą slaugytojo profesijai, už empatiją ir meilę kiekvienam pacientui,

Slaugytojo padėjėjai Laimutei Seniūnienei – už atsidavimą darbui, ypatingą rūpestį ir dėmesį pacientui, pagalbą kolegoms,

Vyresniajai slaugytojai-administratorei Daivai Citvarienei – už iniciatyvą LEAN vadybos sistemoje, 5S įrankio diegimą Psichiatrijos klinikoje,

Bendrosios praktikos slaugytojui Maksim Aleksanyan – už komandiškumo skatinimą ir slaugos profesijos vertybių sklaidą,

Biomedicinos technologei Vilmai Lapašinskienei – už kasdienį kolektyvo vienijimą bendram tikslui pasiekti,
Vyresniajai radiologijos technologei-administratorei Dianai Tkačiovienei – už buvimą lydere ir atkaklų rezultato siekimą,
Paramedikui Pauliui Sakalauskui – už išskirtinį atsidavimą savo pareigoms, skubią tarpdisciplininę pagalbą,

Vyresniajai slaugytojai-administratorei Inetai Sokolovienei – už empatiškumu grįstas naujas idėjas,
Vyresniajai slaugytojai-administratorei Editai Armalienei – už iššūkio priėmimą ir jo sėkmingą įveikimą,
Kardiologijos skyriaus slaugytojo padėjėjams – už neišsenkantį pozityvumą, slaugytojo padėjėjo įvaizdžio formavimą ir meilę pacientams.

Kartu su generaliniu direktoriumi prof. Albinu Naudžiūnu padėkas įteikė direktorė valdymui ir infrastruktūrai dr. Helga Marija Kauzonė:

Vyresniajai teisininkei Erikai Danilovai – už profesines įžvalgas vykdant projektą „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“,
Medicinos statistikos skyriaus vadovei Sandrai Atkočaitytei-Zujevienei – už aktyvią veiklą tobulinant klinikinį kodavimą,
Technikui inžineriniams tinklams Vytautui Januškai – už profesinę kantrybę,
Metų darbštuolei – Viešųjų pirkimų skyriaus vadovei Gintarei Čujevienei ir Metų darbštuoliams – Viešųjų pirkimų skyriui,
Vyriausiosios finansininkės pavaduotojai ekonomikai Egitai Brazaitienei – už atsakymus į visus klausimus,
Medicinos technikos ir projektų vykdymo skyriaus projektų koordinatoriui Aliui Jaskūnui – už sėkmingą projektų valdymą/administravimą.