x

Mentorystė – indėlis į ateities mediciną

2022 rugsėjo 13 d.
f in @

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos Medicinos fakulteto prodekanė profesorė Asta Baranauskaitė susitiko su LSMU Kauno ligoninės slaugytojomis, kurios šalia  nelengvo, daug laiko, jėgų ir atsakomybės reikalaujančio tiesioginio savo darbo vykdo ir kilnią mentorystės misiją.

66 mūsų gydymo įstaigos slaugytojos kuruoja ketvirtakursius LSMU Medicinos fakulteto studentus – būsimuosius gydytojus, LSMU Kauno ligoninėje atliekančius slaugos praktiką. 48 slaugytojos yra LSMU Medicinos fakulteto ketvirtakursių lietuvių studentų mentorės, 18 – užsieniečių.

Mentorystė – tai lyderystė pačia geriausia prasme: drąsinanti, atskleidžianti, auginanti, rodanti kelią, besidalijanti žiniomis ir praktiniais įgūdžiais, skatinanti tobulėti ir pačiam priimti sprendimus. Mentoriui, be neabejotino profesionalumo, reikia ir labai daug geranoriškumo.

Apie slaugytojų svarbą, padedant būsimiesiems gydytojams įgyti jų profesijoje reikalingų slaugos žinių bei įgūdžių, ir praktinius mentorystės aspektus kalbėjo ir LSMU Medicinos fakulteto prodekanė profesorė A. Baranauskaitė.

„Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad LSMU Kauno ligoninėje beveik septynios dešimtys slaugos personalo darbuotojų  yra mentorės, geranoriškai sutikusios padėti tobulėti mūsų gydymo įstaigoje praktiką atliekantiems būsimiesiems gydytojams. Tai – mūsų ligoninės slaugytojų indėlis į  ateities mediciną “, – sakė LSMU Kauno ligoninės Studijų, mokslo ir projektų skyriaus vadovė Laura Pėkienė.

LSMU Kauno ligoninėje pastarąjį pusmetį, nuo mokslo metų pradžios, rugsėjo 1-osios, iki kitų metų sausio 24 d. slaugos praktiką atliks 223 LSMU Medicinos fakulteto ketvirto kurso studentai. Vidutiniškai per mokslo metus ligoninėje praktiką atlieka apie puspenkto šimto LSMU ketvirtakursių.

Rengiant būsimuosius gydytojus, be ketvirtakursių universiteto medicinos studentų, LSMU Kauno ligoninėje profesines žinias tobulina ir LSMU internai (apytikriai 100 per metus) bei  rezidentai. LSMU Kauno ligoninė kaip rezidentūros bazė yra patvirtinta 19–oje rezidentūros studijų programų.

„Per 2021 metus ligoninė turėjo 1430 atliekančių praktiką studentų, o šiais, ką tik prasidėjusiais mokslo metais, studentų, atliekančių praktiką LSMU Kauno ligoninėje, jau yra 1295 ir šis skaičius metų eigoje neabejotinai ženkliai išaugs“, – teigė LSMU Kauno ligoninės studentų ir rezidentų koordinatorė gydytoja Joana Dambrauskienė.