x

Pacientų ir personalo sielovada rūpinasi pranciškonė sesuo Pranciška Neringa

2022 birželio 06 d.
f in @

„Žmogaus fizinė sveikata, gijimo procesas labai priklauso nuo jo dvasinės būsenos“, – sako LSMU Kauno ligoninėje, Šilainių padalinyje dirbanti dvasinė asistentė, sesuo Pranciška Neringa Bubelytė iš Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių vienuolyno.

Ji rūpinasi ir pacientų, ir personalo sielovada. „Mano misija apima ir personalą, ir pacientus. Kasdien skiriu už juos valandą pirmiausia savo asmeninės maldos, o paskui tarnauju. Kartais tenka dalinti Šv. Komuniją, kiek dažniau pakviesti kunigą Ligonių sakramentui, tačiau daugiausia su pacientais kalbuosi arba juos tiesiog išklausau“, – kalbėjo P.N. Bubelytė.

Vienuolė aplanko pacientus, domisi jų sveikata, atkreipia dėmesį į ilgiau esančius skyriuje. „Paklausiu, ar gavo ligonių patepimą prieš operaciją? Juk tai yra pagalba ir sau, ir gydančiam bei slaugančiam medikui! Pasiūlau jiems paskaityti ir savo knygų, nebūtinai susijusių su tikėjimu. Jei sužinau, kad ligonis yra lyg ir tikintis, bet nemoka melstis, o gal dėl ligos primiršo, – palieku paveiksliuką su malda, kad pasimelstų bent už savo gydytoją. Paklausiu ir dėl išpažinties, nes gijimo procesas ir fizinė sveikata labai priklauso nuo dvasinės būsenos: ar žmoguje nėra pykčio, baimės, neatleidimo. Tenka pasimelsti kartu su pacientu tiesiog palatoje už jo sveikatą, sėkmę operacijos metu“, – pasakojo sesuo P.N. Bubelytė.

Pirmoji vienuolės specialybė buvo socialinė darbuotoja medicininei globai su tuometinės med. sesers kvalifikacija. Po to ji studijavo Katalikų teologiją, pedagogiką, dirbo vadybinį darbą arkivyskupijos kurijoje, misonieriavo Amerikoje, vėliau kaip tikybos mokytoja dirbo Jonavos rajone, su mokiniais lankydavo slaugos skyrių.

Taip pat sesuo P.N. Bubelytė yra baigusi VDU Katalikų teologijos fakultete Klinikinės pastoracijos magistro studijas, po jų kaip dvasinė asistentė atliko praktiką LSMU ligoninėje Kauno klinikose, o dabar priimta nuolatiniam sielovadiniam darbui LSMU Kauno ligoninėje Šilainių padalinyje.