x

Reabilitacijos specialistams – tobulėjimo galimybės

2022 liepos 21 d.
f in @

LSMU Kauno ligoninė ir Latvijos Reabilitacijos centras „Razna“ įgyvendina Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-512 „Reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo pagerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir Reabilitacijos centre „Razna“ (RehabServices)“. Juo siekiama pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, didinti reabilitacijos pajėgumus abejose įstaigose. Bendra projekto vertė – 373 389,62 euro, iš jų 317 381,17 euro (85 proc.) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Tobulinama specialistų kvalifikacija

Projekte numatyta gerinti reabilitacijos specialistų profesinius įgūdžius ir per vasarą jiems surengti įvairius mokymus. Numatytos tokios renginių temos: „Traumatologinių pacientų kineziterapijos / ergoterapijos ypatumai“, „Juosmeninės stuburo dalies ištyrimas ir gydymas manualine terapija ir fiziniais pratimais“, „Judėjimo būdai ir jų poveikis endokrininių ligų kontrolei ir jų komplikacijų prevencijai“, „Raumenų ir raumenų grandžių testavimas ir korekcija“, „Raumenų disbalansas ir efektyvus raumenų grandžių treniravimas“, „Peties sąnario ištyrimas ir reabilitacija“ ir „Elastinio pasipriešinimo sistema ir funkcinių pratimų koncepcija kineziterapijoje“.

Kiekvienų mokymų trukmė – 16 val. Pagal planą dviejuose iš šių mokymų projekto partneriai kvalifikaciją kels drauge. Planuojama, kad visuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 70 LSMU Kauno ligoninės ir 20 projekto partnerio Reabilitacijos centro „Razna“ darbuotojų. Atitinkami kvalifikacijos tobulinimo mokymai planuojami ir Reabilitacijos centre „Razna“.

Leidinys specialistams

Projekto metu numatyta parengti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo vadovą su naujausios naujausiomis rekomendacijos reabilitacijos specialistams. Šis metodinis leidinys jau išleistas.  Jame pateikiamos išsamios ir aiškios, mokslo žiniomis pagrįstos praktinės rekomendacijos dėl reabilitacijos paslaugų teikimo pacientams po kelio ir klubo sąnarių endoprotezavimo operacijų, peties ir nugaros skausmų bei insulto atvejais.

Vadovas išleistas lietuvių ir latvių kalbomis kaip metodinė medžiaga projekto partnerių įstaigose dirbantiems reabilitacijos specialistams.

Nuotolinė konferencija 

Projekto pabaigoje, šių metų antrojoje pusėje planuojama surengti vienos dienos tarptautinę nuotolinę konferenciją tema „Šiuolaikiniai medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo metodai“.

Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos, Latvijos ir kitų ES šalių reabilitacijos ekspertai. Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus ne mažiau kaip 40 LSMU Kauno ligoninės, 10 reabilitacijos centro „Razna“ darbuotojų bei svečiai iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje ir Latvijoje.

*

Projekto partnerių pavadinimai ir kontaktai: LSMU Kauno ligoninė, Josvainių g. 2, Kaunas, Lietuva, tel. +370 37 306 000, el. p. info@kaunoligonine.lt   ir Reabilitacijos centras „Razna“, Sauču kalna g. 3, Rėzeknės r., Latvija, tel. +371 646 46923 el. p. inforcrazna@gmail.com
Projekto viešinimo puslapiai projekto partnerių interneto svetainėse: https://kaunoligonine.lt/projektai/  ir https://rcrazna.lv/doc/

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako LSMU Kauno ligoninė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.