x

Slaugos klinika

Adresas: Vytauto g. 61, Garliava / Kiaunių g. 2, Kaunas

Darbo laikas: 8-16:30 val.
Tel. (8 37) 39 33 88
El. p. slauga@kaunoligonine.lt

Slaugos klinikos I, II, III palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių vadovė
Dr. Lina Urbietė
Tel.(8 37) 39 33 99
Klinikos administratorė-archyvarė
Kristina Gavėnienė
Tel.(8 37) 393 330

Apie kliniką

Slaugos klinikoje (vadovė – prof. Aurelija Blaževičienė) dirbantys specialistai kasdien rūpinasi šimtu penkiasdešimt pacientų, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos, kineziterapijos, masažo paslaugos. Atidus ir jautrus klinikos personalas siekia pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą medicinos, slaugos, socialinę ir dvasinę pagalbą, kad pacientą kuo ilgiau išlaikytų savarankišką, gebantį, kiek leidžia jo galimybės, pasirūpinti savimi ir jis galėtų gyventi orų gyvenimą.

Pacientus slaugai į Slaugos kliniką kviečiame registruoti telefonu (8 37) 393 399.

Slaugos klinikos skyriai

I – as palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Adresas: Vytauto g. 61, Garliava
Darbo laikas: 8–8 val.
Slaugytojų budėjimo posto tel. (8 37) 55 15 74

Vyr. slaugos administratorius
Loreta Želvienė
Tel.(8 37) 551 574
Vidaus ligų gydytoja
Zita Grajauskaitė
Tel.(8 37) 39 35 50
Gydytoja geriatrė
Rasa Naumavičienė
Tel.(8 37) 39 35 50
Socialinė darbuotoja
Tatjana Šabak Spaskaja
Tel.(8 37) 552 488

II – as palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Adresas: Vytauto g. 61, Garliava
Darbo laikas: 8–8 val.
Slaugytojų budėjimo posto tel. (8 37) 551 210

 

Vyr. slaugos administratorė
Danutė Salomskienė
Tel.(8 37) 551 210
Vidaus ligų gydytojas
Tomas Maleckas
Tel.(8 37) 393 550
Vidaus ligų gydytoja
Rita Kauliuvienė
Tel.(8 37) 393 550
Socialinė darbuotoja
Vaida Šernienė
Tel.(8 37) 552 488

III – as palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Adresas: Kiaunių g. 2, Kaunas
Darbo laikas: 8–8 val.
Slaugytojų budėjimo posto (I – as korpusas) tel. (8 37) 345 070
Slaugytojų budėjimo posto (II – as korpusas) tel. (8 37) 346 205

Vyr. slaugos administratorė
Kamilė Balsevičiūtė
Tel.(8 37) 346 205
Vidaus ligų gydytoja
Palma Emilė Kopustinskaitė
Tel.(8 37) 346 069
Socialinė darbuotoja
Vilija Meizeraitienė
Tel.(8 37) 346 574

III palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus virtualus turas

Paliatyviosios pagalbos paslaugos

Paliatyviosios pagalbos tikslas – padėti žmogui lengviau kęsti nepagydomos ligos sukeliamas kančias. Visomis išgalėmis stengtis ne pratęsti gyvenimą, bet padėti oriai gyventi likusias dienas, kai žinoma, kad ligos nebeįmanoma išgydyti.

Gauti paliatyviosios pagalbos paslaugų pacientą siunčia šeimos arba gydantis gydytojas.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos pacientams, sergantiems gyvenimą trumpinančiomis, nepagydomomis, progresuojančiomis ligomis, išvardytomis LR SAM 2007 m. sausio 11 d. įsak. Nr. V – 14 (Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo).

Palaikomasis gydymas ir slauga

Ši paslauga apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas / priemones suaugusiems žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei negalima medicininė reabilitacija.

Gauti stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientą siunčia šeimos gydytojas arba gydantis gydytojas.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimai yra nurodyti 2012 m. gegužės 4 d. LR SAM įsakymu Nr. V – 393 Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Ką reikia turėti atvykstant?

Atvykdami turėkite:

  • asmens dokumentą;
  • siuntimą palaikomajam gydymui ir slaugai F027/a, išduotą gydančio arba šeimos gydytojo;
  • asmeninius daiktus (dantų šepetėlį, dantų pastą).

Pacientai palaikomajam gydymui ir slaugai stacionarizuojami tik esant indikacijoms, nurodytoms SAM įsakyme V-393.

Paliatyviai pagalbai – tik esant indikacijoms, nurodytoms SAM įsakyme V-14.

Kaip užsiregistruoti?

Pacientai palaikomajam gydymui ir slaugai, taip pat paliatyviai pagalbai registruojami telefonu: (8-37) 393 388; (8-37) 393 399; (8-37) 393 330 arba atvykus adresu Vytauto 61, Garliava pas Slaugos klinikos administratorių, vyr. slaugos administratorių arba pas klinikos vadovę Liną Urbietę (netaikoma pandemijos metu).

Pacientai pirmumo tvarka stacionarizuojami:

  • Paliatyviai pagalbai (tik į I ir II palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius), epikrizėje nurodant diagnozę, atitinkančią SAM įsakyme Nr. V-1488, 2018-12-21, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-01001 pateiktą diagnozių sąrašą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291106/asr
  • Kai reikalinga nepertraukiama slauga ištisas 24 val.: pacientui išsivystę II – IV laipsnio pragulos, yra opos, reikalingas deguonis, skirtas zondinis maitinimas, įvestas PEG, reikalingi nuskausminamieji, išplitusi onkologinė liga (t.y. bent viena išvardinta slaugos problema).
  • Vieniši pacientai.