x

Socialiai atsakingas žingsnis

2022 spalio 18 d.
f in @

LSMU Kauno ligoninėje startuoja iniciatyva, kurios tikslas – padėti klausos negalią turintiems žmonėms gauti kokybiškas ir visavertes, Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais reglamentuotas paslaugas, kiek įmanoma mažinant kliūtis pacientui susikalbėti su gydytoju, kitu medicinos personalu.
Pasak Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidento Kęstučio Vaišnoros, LSMU Kauno ligoninė yra pirmoji ligoninė šalyje, ėmusi spręsti šį opų klausimą.
„Būdų, kaip palengvinti žodinį kontaktavimą tarp kurčiojo ar neprigirdinčiojo ir gydymo įstaigos personalo, ieškome poliklinikose, slaugos įstaigose. Iš ligoninių jūs Lietuvoje – pirmi“, – sakė K. Vaišnora.
LSMU Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas Saulius Davainis suorganizavo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidento K. Vaišnoros ir LKD viceprezidento Mykolo Balaišio susitikimą su LSMU Kauno ligoninės direktore medicinai Diana Žaliaduonyte, direktoriaus medicinai pavaduotoju Justinu Dzidzevičium, direktore slaugai Marija Žeruoliene, direktoriaus slaugai pavaduotoja Erika Jasukaitiene, Konsultacijų poliklinikos vedėju Raimondu Kunicku, Priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Vaida Dambrauskiene, kitais ligoninės atstovais.
LKD prezidentas K. Vaišnora ir jo pavaduotojas M. Balaišis pasakojo, ką Lietuvos kurčiųjų draugija, atstovaujanti 6 tūkst. kurčiųjų ir 40 tūkst. neprigirdinčiųjų, jau yra pasiekusi kartu su Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija sveikatos apsaugos srityje. Tai – ir speciali numerio 112 mobilioji programėlė, leidžianti išsikviesti greitąją medicinos pagalbą, ir galimybė susisiekti su gestų kalbos vertėju, kuris kompiuteriu per Skype programą padeda susikalbėti su girdinčiuoju.
„Ne visi klausos negalią turintys žmonės moka skaityti iš lūpų, ne visi gali surašyti savo nusiskundimus. Tačiau absoliuti dauguma supranta ir moka reikšti mintis gestų kalba“, – sakė K. Vaišnora.
LSMU Kauno ligoninė kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija ieškos išmaniosiomis technologijomis paremtų būdų, kurie padės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems bendrauti su medikais. „Stengsimės, kad medicinos paslaugos jums būtų prieinamos kaip ir girdintiesiems, o informaciją gautumėte jums suprantama kalba“, – pabrėžė direktoriaus medicinai pavaduotojas J. Dzidzevičius.