x

Studentams

Klausimai

Įvertinkite balais skalėje
1 - labai blogai; 2 - blogai; 3 - vidutiniškai; 4 - gerai; 5 - labai gerai.
Įvertinkite balais skalėje
1 - tikrai ne; 2 - galbūt; 3 - abejoju; 4 - galbūt taip; 5 - tikrai taip.