x

Skirkite paramą

Kartu galime daugiau

LSMU Kauno ligoninės specialistai kasmet konsultuoja, gydo ir teikia reabilitacijos paslaugas tūkstančiams pacientų: nuo mažųjų ligoniukų, gydomų Vaikų ligų skyriuje, iki senolių, kuriais rūpinamės Slaugos klinikoje. Stengiamės suteikti geriausią ir profesionaliausią pagalbą, todėl labai vertiname gaunamą paramą, kurią panaudojame mūsų pacientų sveiktai ir gerovei didinti.

 

1,2 % parama nuo gyventojų pajamų mokesčio

Kiekvienas pajamas deklaruojantis Lietuvos Respublikos pilietis gali pasinaudoti teise 1,2 % nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos pervesti paramos gavėjams, užpildydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinę formą.

SVARBU

  • 1,2 % GPM skirti galite iki 2022 m. gegužės 2 d.
  • Paramą bus paskirta tik tada, jei pateiksite metinę pajamų deklaraciją (iki 2021 m. gegužės 2 d.).

KAIP UŽPILDYTI PARAMOS SKYRIMO FORMĄ

1. Prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS)  https://deklaravimas.vmi.lt/

2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.

3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.

4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.

5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
I. Jei parama už 2022 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą.

II. Jei paramą už 2022 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų unversiteto Kauno ligoninė (paramos gavėjo kodas: 302583800) ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.

7. Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:

  • Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
  • Kopijuoti įrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
  • Ištrinti įrašą.

Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, irspauskite „Taip, teisingi“.

8. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.
Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

9. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.
Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

REIKIA PAGALBOS TEIKIANT PRAŠYMĄ?

Galite kreiptis VMI telefonais: 1882 / +370 5 260 5060 arba aptarnavimo telefonu 8 5 21 91 777.

Dėkojame už Jūsų gerumą.