x

Terapijos klinikos Priėmimo – skubios pagalbos skyrius

Adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas

Darbo laikas: visą parą
Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus tel.: (8 37) 342 115

Vyresnioji slaugytoja - administratorė
Rasa Kyliokienė
Tel.(8 37) 568 241
Vedėja
Vaida Dambrauskienė

Apie Terapijos kliniką

Terapijos klinika – viena didžiausių LSMU Kauno ligoninės klinikų. Joje dirbantys neurologai, kardiologai, vidaus ligų gydytojai, gastroenterologai, reanimatologai, pulmonologai, reumatologai ir kt. specialistai ne tik teikia aukščiausio lygio diagnostikos ir gydymo paslaugas, bet ir patys atlieka endoskopinius tyrimus, gydomąsias intervencijas, todėl pacientai geriau ištiriami, užtikrinamas efektyvus gydymas per trumpesnį laiką.

Terapijos klinikoje taip pat mokosi gausus būrys rezidentų. Būsimiesiems specialistams stengiamasi sudaryti galimybes mokytis ir tiesiogiai dirbti su pacientais. Būtent čia internistai bei būsimieji šeimos gydytojai semiasi medicininės patirties, savo žinias praktikoje pritaiko slaugą studijuojantys kolegijų ir LSMU studentai.

Terapijos klinikos vadovė
Rūta Nutautienė
Tel.(8 37) 395 395
Administratorė
Giedrė Bučnienė
Tel.(8 37) 342 340
Vyriausioji slaugos administratorė
Irma Černevičienė
Tel.(8 37) 342 340

Apie Priėmimo – skubios pagalbos skyrių

Priėmimo–skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) yra Terapijos klinikos padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos ir kitų skubiai reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visomis savaitės dienomis visą parą ištisus metus, visiems LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, nemokamai.

Kiekvieną parą šiame skyriuje apsilanko apie 70 pacientų, kuriais rūpinasi budintys medicinos ir vidaus ligų gydytojai (esant būtinybei kviečiami gydytojai specialistai).

Po pirminės gydytojo apžiūros nustačius, kad indikacijų būtinajai medicinos pagalbai nėra, bet pacientui pageidaujant, gali būti teikiama planinė medicininė pagalba (sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskirtos būtinajai medicinos pagalba), tik už ją pacientas turės susimokėti (kainas žr. mokamų paslaugų sąraše (1999-07-30 LR LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“).

Siekiant užtikrinti, kad būtinosios pagalbos paslaugos būtų teikiamos laiku, Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje pilnai įdiegta pacientų rūšiavimo sistema pagal jų būklės sunkumą, kas leidžia užtikrinti kokybišką ir savalaikį būtinųjų paslaugų teikimą. Įvertinus paciento būklę, jis priskiriamas vienai iš būtinosios pagalbos kategorijų, kuri žymima specialia spalva:

Toks pacientų rūšiavimas taikomas siekiant kiek įmanoma greičiau išsiaiškinti sunkiausios būklės pacientus, kuriems nedelsiant reikalinga pagalba, kurią reglamentuoja 2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“.

Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus (kaip ir visos ligoninės) saugumą užtikrina visą parą budintys apsaugos darbuotojai.

Pandemijos metu Priėmimo – skubios pagalbos skyrius persitvarkė: karščiuojančių ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus turinčių pacientų srautas atskirtas nuo pacientų atvykusių dėl kitų nusiskundimų. Karščiuojančių pacientų pusėje yra 6 izoliacinės palatos, kuriose pacientai izoliuojami, tiriami ir gydomi kol bus gautas COVID – 19 PGR tyrimo atsakymas. Gavus neigiamą tyrimo atsakymą, pacientas tolimesniam gydymui stacionarizuojamas į atitinkamą stacionaro skyrių, o esant teigiamam atsakymui, nukreipiamas į Infekcinių ligų skyrių (Josvainių g.). Nekarščiuojančių pacientų pusėje, ištyrimas ir gydymas vyksta įprasta tvarka, teikiamos stebėjimo paslaugos. Norint apsaugoti pacientus ir mažinti koronaviruso infekcijos plitimą gydymo įstaigoje, esant indikacijoms pacientai stacionarizuojami į Izoliacinį skyrių, laukti COVID – 19  PGR tyrimo atsakymo. 

Mūsų Priėmimo–skubios pagalbos skyrius vis dar tobulėja – siekiama, kad jis atitiktų aukščiausius tokio pobūdžio skyriams keliamus reikalavimus, todėl ruošiamas skyriaus modernizavimo investicijų projektas, kurio tikslas – teikti efektyvesnę ir kokybiškesnę būtinąją pagalbą, modernizuojant skyriaus infrastruktūrą, padidinant skyriuje atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų skaičių.