x

Skubios pagalbos skyrius

Adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas

Darbo laikas: visą parą
Skubios pagalbos skyriaus tel.: (8 37) 342 115, 8 670 97670
PAGALBA TEIKIAMA SUAUGUSIEMS PACIENTAMS

Skubios pagalbos centro vadovė, vidaus ligų gydytoja
Gražina Karalevičienė
Tel.(8 37) 306 012
Skubios pagalbos skyriaus (Hipodromo g. 13) vadovė
Vaida Dambrauskienė
Tel.(8 37) 400 135
Vyresnioji slaugytoja - administratorė
Jolita Štarienė
Tel.(8 37) 568 241

Apie Priėmimo – skubios pagalbos skyrių

Skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13) yra LSMU Kauno ligoninės Skubios pagalbos centro padalinys, kuriame priimami suaugusieji pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos ir kitų skubiai reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visomis savaitės dienomis visą parą ištisus metus, visiems LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, nemokamai.

Kiekvieną parą šiame skyriuje apsilanko apie 70 pacientų, kuriais rūpinasi budintys medicinos ir vidaus ligų gydytojai (esant būtinybei kviečiami gydytojai specialistai).

Po pirminės gydytojo apžiūros nustačius, kad indikacijų būtinajai medicinos pagalbai nėra, bet pacientui pageidaujant, gali būti teikiama planinė medicininė pagalba (sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskirtos būtinajai medicinos pagalba), tik už ją pacientas turės susimokėti (kainas žr. mokamų paslaugų sąraše (1999-07-30 LR LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“).

Siekiant užtikrinti, kad būtinosios pagalbos paslaugos būtų teikiamos laiku, Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje pilnai įdiegta pacientų rūšiavimo sistema pagal jų būklės sunkumą, kas leidžia užtikrinti kokybišką ir savalaikį būtinųjų paslaugų teikimą. Įvertinus paciento būklę, jis priskiriamas vienai iš būtinosios pagalbos kategorijų, kuri žymima specialia spalva:

Toks pacientų rūšiavimas taikomas siekiant kiek įmanoma greičiau išsiaiškinti sunkiausios būklės pacientus, kuriems nedelsiant reikalinga pagalba, kurią reglamentuoja 2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“.

Skubios pagalbos skyriaus (kaip ir visos ligoninės) saugumą užtikrina visą parą budintys apsaugos darbuotojai.

Skubios pagalbos skyrius nuolat tobulėja – siekiama, kad jis atitiktų aukščiausius tokio pobūdžio skyriams keliamus reikalavimus, todėl ruošiamas skyriaus modernizavimo investicijų projektas, kurio tikslas – teikti efektyvesnę ir kokybiškesnę būtinąją pagalbą, modernizuojant skyriaus infrastruktūrą, padidinant skyriuje atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų skaičių.