x

Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe skyrius

Vadovė (Josvainių g. 2)
Donata Asatiani
Mob. 8 699 83384
Tel.(8 37) 309506
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė (Hipodromo g. 13)
Ilona Jurkuvienė
Tel.(8 37) 342 189
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė (Josvainių g. 2)
Stasė Staneikienė
Tel.(8 37) 309575
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė (Laisvės al. 17)
Neringa Kadžiulienė
Tel.(8 37) 422 919
Civilinės saugos specialistė
Gitana Dubininkienė
Tel.(8 37) 306 047
Personalo gydytojas (Josvainių g. 2)
Juozas Kasciuška
Personalo gydytoja (Hipodromo g. 13)
Violeta Beržiūnienė
Personalo gydytojas (Hipodromo g. 13)
Edgaras Strelcovas

Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe skyriaus funkcijos:

 • konsultuoti Ligoninės direktorių ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei teikti pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;
 • Ligoninėje nustatyta tvarka instruktuoti darbuotojus;
 • dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, juos registruoti ir analizuoti jų aplinkybes bei priežastis;
 • rengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoti jų parengimą;
 • organizuoti Ligoninės skyrių vadovų mokymus ir atestavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti, pagal kompetenciją atlikti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą Ligoninėje;
 • rengti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos norminius teisės aktus arba organizuoti jų parengimą;
 • kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Ligoninėje;
 • organizuoti darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, organizuoti civilinės saugos mokymus skyriuose;
 • atlikti ir kontroliuoti darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus, teikti išvadas dėl darbuotojo tinkamumo dirbti;
 • pagal kompetenciją atlikti kitas pavestas funkcijas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata bei civiline sauga.

Paskutinį kartą redaguota: 2023.01.04