x

Įvykdyti projektai

Projektų sąrašas

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas – Nėščiųjų priežiūros kokybės pagerinimas Lenkijos – Lietuvos pasienyje

Projekto numeris – LT-PL-1R-051

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuva – Lenkija bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.

Programos prioritetas – 3 prioritetas „Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija“

Įgyvendinimo laikotarpis – 2017-01-01 – 2018-06-30

Bendra projekto vertė – 1.000.000 Eur, ES dalis – 850.000 Eur

LSMU Kauno ligoninės dalis – 505.325 Eur

Projekto vykdytojas (pagrindinis partneris) – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė.

Projekto partneris – Suvalkų daktaro Liudviko Rydygerio regionine ligoninė (Lenkija).

Trumpas projekto aprašymas

Socialinės atskirties grupei priklausančios nėščiosios dažnai išgyvena psichologinę krizę, siekia nutraukti nėštumą. Joms būtina pagalba, bet abiejuose regionuose šioms moterims ji yra menkai prieinama. Efektyvios psichologinės ir akušerinės pagalbos sistemos, kuri padėtų nėščiosioms jaustis saugiau, nebuvimas lemia daugybę socialinių problemų. Šiuo projektu siekiama ilgalaikio šių socialinės ir sveikatos priežiūros problemų sprendimų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione sukuriant būtiną infrastruktūrą. Projekto tikslinės grupės: 1) Kauno ir abiejų šalių pasienio regionų gyventojos, neturinčios artimųjų palaikymo ir neapsisprendusios išnešioti kūdikį bei gimdyti; 2) socialiniai darbuotojai ir psichologai, dirbantys su šiomis moterimis. Projekto tikslas – sukurti sistemą, kuri identifikuotų ir pasiektų nėštumo nutraukimo siekiančias nėščiąsias, suteikti joms individualią psichologinę, socialinę ir medicininę pagalbą bei įdiegti prevencinę programą abiejų partnerių teritorijose. Projekto metu įsigyta medicininė įranga, gimdyklų ir kitų patalpų medicininiai baldai, pritaikyta abiejų ligoninių infrastruktūra ambulatorinėms krizėje esančių nėščiųjų konsultacijoms, pagerintos visų nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros sąlygos abiejose ligoninėse, pasinaudota žymių specialistų iš Londono ir Vienos universitetinių ligoninių patirtimi suteikiant pagalbą neplanuotai pastojusioms moterims, taikant naujus diagnostikos ir gydymo metodus akušerijoje ir neonatologijoje bei pagerinti darbo su ultragarso diagnostine įranga įgūdžiai.  

Apie projekto veiklas išsamiai vaizdo reportaže.

LSMU Kauno ligoninės projekto koordinatorė Milda Valakevičiūtė.

Pagrindinis projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, kartu su 22 partneriais visoje Lietuvoje įgyvendino projektą, kurio tikslas – Pagerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros sistemą Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

 • Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams kokybę.
 • Patobulinti statistinių duomenų apie nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius kaupimą ir praplėsti sukauptų duomenų keitimosi bei analizės galimybes.

Projekto metu buvo nupirkta ir Respublikinei Kauno ligoninei panaudos būdu perduota naudojimui įvairios medicininės įrangos už 349.658 Eur. Įsigytos įrangos sąrašas:

 • Universali gimdymo lova 1
 • Perfuzorius (tūrinė infuzinė pompa)
 • Elektrinis mobilus siurblys
 • Kardiotokografas 1
 • Kardiotokografas 2
 • Amnioskopas
 • Rinkinys gimdymo takų apžiūrai
 • Rinkinys Cezario pjūvio operacijai
 • Šildomas naujagimio reanimacinis stalelis 1
 • Ambu tipo maišas su įvairių dydžių silikoninių kaukių rinkiniu
 • Elektroninės svarstyklės Inkubatorius 1
 • Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu 1
 • Gyvybinių funkcijų monitorius naujagimiui (EKG, kvėpavimui, kraujospūdžiui, SaO2) 1
 • Fototerapijos prietaisas 2
 • Narkozės aparatas suaugusiam
 • Portatyvus ultragarsinis aparatas su akušerijai tinkamais davikliais 1
 • Nešiojamas ultragarsinis vaisiaus širdies tonų stetoskopas
 • Ginekologinė kėdė
 • Operacinis stalas suaugusiam
 • Naujagimio lovytė su šildymo įranga
 • Transkutaninis bilirubino matuoklis
 • Otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių klausos patikrai
 • Tiesioginio vaizdo oftalmoskopas
 • Muliažų komplektas
 • Naujagimio muliažai 2
 • Mobili apšvietimo lempa
 • Laringoskopas
 • Naujagimio lovytė 1
 • Kardiografas1
 • Otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas
 • Funkcinė lova suaugusiam

Projektas finansuotas iš 2011-2017 m. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2012 m. birželio 12 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas: Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės akušerijos ir ginekologijos klinikoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams bei sumažinti aplinkos taršą.

Projekto uždaviniai:

 • Pagerinti sunaudojamos energijos efektyvumą
 • Pagerinti patalpų mikroklimatą
 • Modernizuoti medicininių dujų tiekimo sistemas

Įgyvendinant projektą buvo vykdomos šios veiklos:

 • stogo šiltinimas (su stogo renovacija)
 • šildymo sistemos rekonstravimas
 • vėdinimo sistemos rekonstravimas
 • šilumos punkto rekonstravimas
 • vidaus elektros tiekimo sistemos modernizavimas
 • langų ir durų keitimas
 • suspausto oro, deguonies tiekimo sistemos įrengimas
 • apšvietimo su LED šviestuvais įrengimas
 • saulės kolektorių (baterijų) bei šilumos siurblių sistemos įrengimas

Projekto biudžetas – 485.353,91 Eur, iš jų paramos lėšos – 412.550,82 Eur (85 proc.).

Projektas “Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės akušerijos ir ginekologijos klinikoje, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams” finansuotas iš 2011-2017 m. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2012 m. birželio 12 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto kontekstas

Šiuo metu ligoninėje (Hipodromo g. 13, Kaune) eksploatuojami penki liftai. Du iš jų sumontuoti dar 1972 ir 1975 metais. Šių liftų įrengimai paseno, jie susidėvėjo ir gamyklose jau seniai nebegaminamos tokio tipo liftų detalės ir mazgai. Liftuose susidėvėjo elektros įranga, elektros instaliacija ir mechaninė dalis. Dėl to šiuos liftus būtina pakeisti artimiausiu metu.

Projekto tikslas – užtikrinti  prieinamų ir savalaikių transportavimo liftu paslaugų teikimą pacientams ir darbuotojams, tokiu būdu  užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų operatyvumą bei pacientų saugumą.

Projekto uždaviniai

 1. Statybos darbai lifto šachtoje ir mašinų patalpoje
 2. Senų liftų demontavimas
 3. Naujų liftų įrengimų sumontavimas ir derinimas
 4. Liftų atitikties įvertinimas.

Projekto biudžetas – 421 766 Lt

Respublikinė Kauno ligoninė naudojo medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį, kuris buvo visiškai fiziškai nusidėvėjęs. Senasis įrenginys buvo įsigytas ir pradėtas eksploatuoti dar 2005 metais. Juo buvo nukenksminamos pavojingos atliekos (vienkartiniai švirkštai, drenai, biologinių skysčių surinkėjai, tvarsliava, operaciniai ir gimdymų apklotai, operacinės atliekos ir kt.). Įrenginys dažnai gedo, jo remontui buvo išleidžiama nemažai lėšų. Dėl didelės įrenginio apkrovos, jis moraliai ir fiziškai paseno ir nebeužtikrino reikiamo efektyvumo. Įrenginiu nukenksmintos atliekos nebuvo smulkinamos, turėjo pirminę formą, buvo lengvai atpažįstamos, turėjo aštrių detalių.

Prie Respublikinės Kauno ligoninės prijungus kitas sveikatos priežiūros įstaigas ženkliai išaugo susidariusių medicininių atliekų kiekis. Nuo 2005 m. iki 2014 m. ligoninėje ir jos struktūriniuose padaliniuose susidariusių medicininių atliekų kiekis išaugo daugiau kaip 2 kartus nuo 9,8 iki 21,5 tonos.

Siekdama šiuolaikiškai nukenksminti didėjantį pavojingų medicininių atliekų kiekį, Respublikinė Kauno ligoninė įsigijo medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį, kuriuo pavojingos medicininės atliekos nukenksminamos drėgmės ir karščio metodu, kai dėl drėgmės ir karščio 151ºC temperatūroje vykstant cheminei reakcijai žūva  mikroorganizmai. Skirtingai negu kituose tos pačios paskirties įrenginiuose, įrenginyje sąlygos sterilizacijai sukuriamos nenaudojant slėgio.

Pasibaigus nukenksminimo procesui gaunamas dehidratuotas, iki 5-10 milimetrų dydžio dalelių susmulkintas produktas, neturintis nemalonaus kvapo, aštrių arba atpažįstamų dalių, tinkamas saugojimui ir transportavimui. Po apdorojimo atliekos būna praradusios vidutiniškai iki 70 proc. pirminio tūrio ir vidutiniškai iki 30% masės. Adatos ir kiti aštrūs ir metaliniai daiktai po apdorojimo būna įgavę smulkių granulių pavidalą su užapavalintais, neaštriais kraštais. Tokiame būvyje perdirbtos atliekos toliau tvarkomos kaip nepavojingos medicininės atliekos. Respublikinė Kauno ligoninė visas nukenksmintas medicinines atliekas perduoda sudeginimui.

Įgyvendindama projektą ligoninė siekė iš esmės atnaujinti medicininių atliekų nukenksminimo įrangą pakeičiant ją modernesniu įrenginiu, galinčiu aptarnauti visus Respublikinės Kauno ligoninės struktūrinius padalinius, išsibarsčiusius po Kauno regioną, ir tinkamai nukenksminti ir sutvarkyti kasmet augančius pavojingų atliekų kiekius.

Bendra projekto vertė – 170.658,40 Eur, iš jų 118.096 Eur subsidiją skyrė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Likusias lėšas (52.562,40 Eur) skyrė Respublikinė Kauno ligoninė.

Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis. 

Projekto tikslas – siekti sumažinti energijos suvartojimą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Projekto uždaviniai

 1. Techninio projekto ruošimas ir inžineriniai darbai;
 2. TBC gydomojo korpuso rekonstrukcijos lauko darbai;
 3. TBC gydomojo korpuso rekonstrukcijos vidaus darbai.

Projekto veiklos

 1. Energetinio audito atlikimas;
 2. Techninio projekto parengimas;
 3. Projekto ekspertizės atlikimas;
 4. Statybos techninės priežiūros darbai;
 5. Statinio projekto vykdymo priežiūra;
 6. Stogo dangos rekonstravimas, papildomai apšiltinant perdangą ir keičiant medines konstrukcijas (1729,2 kv. m);
 7. Išorės sienų rekonstravimas apšiltinant (1024,08 kv. m);
 8. Langų keitimas naujais (357,61 kv. m);
 9. Lauko durų keitimas (13 kv. m);
 10. Dalinis rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas;
 11. Šildymo sistemos renovacija;
 12. Pirmo aukšto grindų ant grunto šiltinimas (964,39 kv. m).

Projekto esmė – siekti šiluminės energijos suvartojimo ekonomijos laikantis energetinio saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. Vadovaujantis VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninė “Energijos vartojimo audito ataskaita” šis rekonstravimo priemonių paketas: išorės sienų apšiltinimas, langų keitimas naujais, lauko durų keitimas naujomis, stogo renovacija, grindų ant grunto šiltinimas, dalinis rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas ir šildymo sistemos renovacija duoda maksimalų šiluminės energijos sutaupymą. Šie išorinių atitvarų rekonstravimo darbai tieisiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas. Vadovaujantis energetinio audito pateiktomis rekomendacijomis šis vidutinių investicijų rekonstravimo priemonių paketas leistų įstaigai ne tik sutaupyti 47,29 % (170,78 MWh) per metus nuo ankstesnių šiluminės energijos išlaidų, bet ir pagerintų viso pastato būklę bei estetiką. Šis projektas atitinka energetinio saugumo reikalavimus, nes mažina šiluminės energijos suvartojimą, projektas atliekamas sveikatos priežiūros gydymo įstaigoje. Įgyvendinus projektą, pastatai bus naudojami efektyviai, o energijos suvartojimas bus minimalus. Viena iš projekto veiklų yra stogo rekonstrukcija, kurios metu bus pašalinta sena, asbencementinio šiferio stogo danga ir taip bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, pacientams turintiems psichikos sutrikimų, sergantiems tuberkuliozę bei personalui, Žiegždrių gyventojams.

Projekto pradžia – 2009 m. birželio 19 d.

Projekto pabaiga – 2012 m. liepos 31 d.

Projekto biudžetas – 1 261 101 Lt.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę “Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”.

Projekto “Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas” iniciatorius – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga kartu su Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesine sąjunga, įgyvendina šį projektą , siekiant skatinti socialinę partnerystę ir kolektyvinius darbo santykius asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Projekte dalyvauja 11 asmens sveikatos priežiūros įstaigų:

 1. VšĮ Jonavos ligoninė
 2. VšĮ Karoliniškių poliklinika
 3. VšĮ Radviliškio ligoninė
 4. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
 5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
 6. VšĮ Šilutės ligoninė
 7. VšĮ Ukmergės ligoninė
 8. VšĮ Ukmergės PSPC
 9. VšĮ Vilkaviškio PSPC
 10. VšĮ Vilniaus m. Universitetinė ligoninė
 11. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Projekto pradžia  – 2012- 02- 21

Projekto pabaiga  – 2013- 08- 31

Projekto tikslas

Ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų  darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus,  skatinti  kolektyvinius darbo santykius.

Projekto uždaviniai

 • mokyti  darbdavių ir darbuotojų atstovus  kolektyvinių darbo santykių principų,
 • skatinti kolektyvinių sutarčių įstaigose bei teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą bei komitetų steigimą.

Įgyvendinimas

Respublikinėje Kauno ligoninėje buvo atlikta anketinė darbuotojų apklausa, kurioje dalyvavo 383 darbuotojai. Darbuotojų buvo klausta ar kolektyvinės sutarties sudarymas įstaigoje pagerintų darbo aplinką ir tarpusavio santykius. 25,3 proc. darbuotojų mano, kad pagerintų, 14,8 proc. mano, kad nepagerintų, o 59,9 proc. proc. neturi nuomonės šiuo klausimu (tai rodo, kad darbuotojai mažai žino apie kolektyvinius darbo principus, kolektyvines sutartis). Tačiau net 77,5 proc. respondentų mano, jog reikia vystyti socialinį dialogą darbo santykiuose. Apklausoje dalyvavę darbuotojai mano, kad socialinis dialogas padėtų ugdyti pasitikėjimą vieni kitais, gerinti bendražmogiškus santykius, siekti bendro susitarimo darbo sąlygų gerinimo klausimais.

Ligoninė,  dalyvaudama projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas“, siekia pakeisti nusistovėjusią tiek darbdavių, tiek ir darbuotojų nuomonę, skatinti socialinę partnerystę, ugdyti  vieningą komandą, kuri padėtų spręsti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės problemas, gerinti įstaigos veiklą bei darbuotojų darbo sąlygas.

Projekto pagrindinė veikla –  darbuotojų ir darbdavių mokymai, kurių metu  rengiami  kolektyvinių sutarčių, dvišalių komisijų, saugos ir sveikatos komitetų steigimo projektai. Mokymų temos, pasirinktos tikslingai, kad būtų galima įgyvendinti projekto tikslus: mokomasi darbo teisės pagrindų, kolektyvinės sutarties ypatumų sveikatos priežiūros sistemoje, prieštaravimų ir konfliktų valdymo, darbų saugos, interesų suvokimo ir derybų. Šiuo metu įvairiuose mokymuose jau sudalyvavo apie 230 Respublikinės Kauno ligoninės darbuotojų.

Projekto rezultatai

Projekto pabaigoje bus pasirašytos 8 kolektyvinės sutartys, įsteigti 4 Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, įsteigtos 3 dvišalės komisijos.

Socialinis meno projektas „Menas žmogaus gerovei“, siekiantis plėtoti bendradarbiavimą tarp kultūros, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sričių, dėl bendro intereso – žmogaus gerovės.

Projektas vyko 2015 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

“Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės centrinės sterilizacinės įrengimas” 1443 tūkst. Eur 2008-2015
“Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės Vaikų priėmimo, skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyriaus, Baltijos g. 120, Kaune, renovacija” 348 tūkst. Eur 2015-2015
“Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės (Josvainių g. 2) teritorijos kelių, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir kapitalinis remontas” 169 tūkst. Eur 2014-2
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ 60 tūkst. Eur 2011-2011
„Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas“ 695 tūkst. Eur 2012-2015
„VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra“ 1140 tūkst. Eur 2011-2013
„VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės infrastruktūros, skirtos priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas“ 1204 tūkst. Eur 2009-2011
„Energiją tausojančių technologijų, įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams” 2200 tūkst. Eur 2015-2016
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ 290 tūkst. Eur (remontas) 2012-2016
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas P. Mažylio gimdymo namuose (VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas), teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ 507 tūkst. Eur 2013-2016
„VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialo P. Mažylio gimdymo namų Kaune, V. Putvinskio g. 3, lifto pakeitimas nauju“ 52 tūkst. Eur 2017-2017
„LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)“ 100 tūkst. Eur 2017-2018
„Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“ 1314 tūkst. Eur 2017-2019